„Sám za sebe bych označil letošní ročník jako vydařený, kazuistiky i odborné přednášky byly velmi přínosné, společensky se podařilo navázat mnoho kontaktů, které pomohou u dětí najít to nejoptimálnější řešení léčby," hodnotí primář příbramského dětského oddělení Pavel Marček, který setkání organizuje.


Letošní rok byl zaměřený na problematiku onemocnění, jejichž řešení vyžaduje konziliární služby specialistů a také na řešení analgosedací, tedy procesů tlumících bolest a ovlivňující vědomí, u dětí s instrumentálními výkony.

„Díky aktivitě celého oddělení, pana primáře Marčeka a jeho týmu, se pravidelně sejde zhruba stovka účastníků z celých středních Čech a Prahy a vyměňují si své zkušenosti. Jedná se o velmi přátelské a zároveň poučné setkání. Díky velkému zájmu z řad lékařů i sester se informace dostanou mezi velký okruh lidí," dodává závěrem ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada, který se setkání také účastnil.


Dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram poskytuje komplexní pediatrickou péči - lůžkovou i ambulantní na celkem 30 lůžkách nemocnice včetně pěti lůžek intenzivní péče, na nichž poskytujeme nemocniční péči dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní pozornost nebo trvalý dohled a sledování zdravotnickým personálem.

Významnou součástí dětského oddělení je oddělení novorozenecké, kde je péče poskytována systémem rooming – in. Ten zajišťuje trvalou přítomnost fyziologického novorozence s matkou. Novorozenecké oddělení je od roku 2009 nositelem titulu UNICEF Baby Friendly Hospital, který je na celém světě udělován těm nemocnicím, jejichž dětská, respektive novorozenecká oddělení, splní všechna kritéria stanovená WHO a UNICEF pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte, takzvaných deset kroků k podpoře kojení.