O rozdělení nákladů na rekonstrukci se dohodl v roce 2010 Středočeský kraj, který je zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, s místní radnicí.

Slavnostní předání výjezdového stanoviště se konalo ve čtvrtek. O přestřižení pásky se podělili senátor a starosta Sedlčan Jiří Burian s Jiřinou Fialovou, radní pro oblast zdravotnictví a ostrost nůžek si vyzkoušel také Josef Řihák, který zastupoval nemocného středočeského hejtmana Miloše Peteru.

Ředitel středočeské zdravotnické záchranné služby Martin Houdek připomněl, jak se od zahájení bouracích prací v roce 2011 až do kolaudace budova měnila. V průběhu přestavby se objevila řada závad, které práce zbrzdily.

Kraj do rekonstrukce investoval přibližně 6,2 milionů korun. Uhrazeny byly z investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Vlastníkem budovy a přilehlých pozemků je město Sedlčany, které uvolnilo z rozpočtu na stavební práce, napojení stavby na technickou infrastrukturu a kompletní výměnu elektroinstalace nejprve milion korun. Dalších 700 až 800 tisíc bylo nutné vynaložit na odizolování, zateplení, dokončení výměny oken a finální fasádu.

close SLAVNOSTNÍHO otevření zázemí pro záchranáře v Sedlčanech se zúčastnil také Čestmír Kalík, který stál u zrodu příbramské záchranné služby a dlouhá léta byl jejím ředitelem, po vzniku krajské záchranné služby se stal vedoucím lékařem a primářem. zoom_in

„Nedávno jsme si připomínali 20 let vzniku tohoto pracoviště v Sedlčanech. V té době město převzalo místní nemocnici a byli jsme velice rádi, že tady záchranná služba vznikla a dobře pracovala. Negativním jevem ale bylo, že se stále stěhovala do dočasných a nevyhovujících prostor. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč s krajem. Výsledkem toho je perfektní a moderní pracoviště a věřím, že trvalé," řekl mimo jiné Jiří Burian.

„Nové sanitní vozy jsme dlouhodoběji plánovali. V loňském roce jsme zakoupili pro Středočeský kraj osmadvacet nových sanitek, z toho jich bylo šestnáct pořízeno díky výzvě evropského regionálního programu," uvedl ředitel Houdek s tím, že jednu získalo i sedlčanské výjezdové pracoviště a jde o přirozenou obměnu vozového parku.

close Sedlčanští záchranáři, vpravo je vedoucí lékař Jaroslav Machovský. zoom_in

Letos se chystá radnice vyléčit ještě jednu bolest, na kterou si stěžují řadu let řidiči sanitek a také méně pohybliví pacienti. V prvním patře budovy, do které přesídlila „erzeta", je oddělení rehabilitace městské nemocnice. Ani jeden ze vstupů, které na oddělení vedou, není bezbariérový. Překonání schodů tak bývá fyzicky náročné. Starosta Jiří Burian potvrdil, že úpravu nebylo možné do této akce zahrnout. „Stoprocentně chceme tento problém letos odstranit a v rozpočtu, který zastupitelstvo schválí v pondělí 7. března, počítáme přibližně s 250 tisíci korunami na nákup plošiny. Bude se instalovat u druhého vchodu na rehabilitační pracoviště. Příchozí pacienti tak budou moci vstupovat do budovy staré polikliniky z plata dvora, kde bude tento mechanismus," vysvětlil starosta Sedlčan. Marie Břeňová