Uvnitř zimního stadionu sténá několik zraněných lidí. Záchranáři s nosítky běží dovnitř, venku na parkovišti roste polní nemocnice, která se po chvíli plní pacienty s různými zraněními, ponejvíc s dýchacími potížemi.


Takový katastrofický scénář je právě náplní taktického cvičení. Tématem je zásah při unikajícím plynu z technologie chlazení ledové plochy.

"Složky se zabývaly zajištěním záchrany postižených osob z řad obsluhy technologie a z řad návštěvníků. V přímém ohrožení se nacházelo 22 lidí, které bylo zapotřebí evakuovat z prostoru ledové plochy. Dalších osm bylo zraněno a dostalo se jim první pomoci přímo v místě zásahu, kde vznikla polní ošetřovna. Po zajištění úniku složky plnily další úkoly související s fiktivní evakuací přilehlých bytových domů, která byla nařízena na základě zjištěných okolností a v souladu s havarijním plánem tohoto objektu," popsal velitel příbramské stanice záchranky František Vacek náplň cvičení, které zabralo ulici Legionářů směřující do ulice Edvarda Beneše. 


Zároveň s cvičením se také konalo fiktivní cvičení krizového štábu města, který se sešel v budově stanice HZS Příbram k řešení problémů souvisejících s událostí. Potenciál ohrožení velkého počtu obyvatelstva i životního prostředí vyvolává otázky, jak zajistit evakuaci a nouzové ubytování většího počtu osob, jak zajistit ohrožení životního prostředí a jak definitivně zajistit opravu poškozené chladící technologie zimního stadionu. 


Cvičení se zúčastnily jednotky požární ochrany HZS Příbram, SDH Bohutín, SDH Trhové Dušníky, SDH Březové Hory. Dalšími složkami byly hlídky Policie ČR a Městské policie Příbram. Zdravotní péči zajistilo několik vozidel územního střediska Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje v Příbrami.