Loni v prostorách protialkoholní záchytné stanice přespalo dohromady 152 klientů, z toho bylo 23 žen. Po dobu jejího provozu je podle statistik počet záchytů na stejné úrovni.

V roce 2016 bylo evidováno 152 a o rok později pak 153 osob, které byly převezeny k vystřízlivění.

Záchytná stanice je v provozu v pátek a v sobotu. Pouze v případech, že se ve městě koná větší akce, je výjimečně otevřena i v jiných dnech.

Kapacita je osm lůžek pět pro muže a tři pro ženy. Za celou dobu provozu se doposud nestalo, že by byla obsazena všechny místa, maximum bylo sedm „zachycených“ opilců.

Za nocleh na záchytce člověk zaplatí částku 2 500 korun.

„Od nového roku se s ohledem na náklady změnila pravidla. Pokud zachycený člověk zaplatí do týdne, bude ho přespání stát uvedenou částku. Pokud se tak nestane, částka se navyšuje na 3 500 korun. Zde je potřeba uvést, že úspěšnost výběru prostředků je 33 %. Neplatiči jsou obesíláni upomínkou a posléze předžalobní výzvou,“ uvedl místostarosta Jan Konvalinka.

Loni provoz záchytné stanice vyšel na 2 100 000 korun. Na financování se podílí kraj, od kterého byla dotace ve výši 1 608 000 korun. Od klientů v tomto roce bylo vybráno 137 500 korun a 15 000 korun město získalo jako příspěvek od obcí.

Se změnou legislativy se výrazně zhoršují podmínky pro provoz těchto zařízení. „Provozovat záchytnou službu nikdy nebylo snadné, ani ekonomicky výhodné. Se změnou legislativy se navíc výrazně zpřísnily podmínky pro provoz, a to zejména v oblasti personálního obsazení a materiálního vybavení. Naprosto chápu, že některé záchytky končí. Změna legislativy mohla být v určitých případech tím posledním pověstným hřebíčkem do rakve. V diskusi je i možnost ukončení či pozastavení fungování příbramské záchytky, což je sice varianta krajní, nicméně ne zcela vyloučitelná,“ dodal příbramský místostarosta.