Zahájení sportovní olympiády mělo slavnostní ráz, který ještě podpořila olympijská hymna v podání školního pěveckého sboru Jásan pod vedením učitele Vladimíra Heráka. Tu žáci sami složili a vystihli v ní vše, co bylo potřeba. Od sportovních pravidel až po fair play.

Po nástupu, který se před osmou hodinou ranní za hřejivých slunečních paprsků konal na novém hřišti pod školou, se mladí sportovci rozešli po stanovištích. Děti plnily úkoly jak na hřištích v okolí a na nádvoří školy, tak i uvnitř budovy. 

Sportovce čekala řada disciplín, ať už ty tradiční, jako je běh nebo skok do písku či méně tradiční v podobě vedení puku nebo skoku z místa.