„Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci," vysvětluje ředitel Technických služeb Pavel Mácha a dodává, že v současné době je zabezpečen posypový materiál na předpokládanou spotřebu v průměrné zimě.

Na údržbu v zimním období v letošním roce je plánováno s 5 500 154 Kč a na rok 2016 je rozpočtována stejná částka.

„Pro informaci, na zimní údržbě se podílí 90 pracovníků, 4 silniční sypače, 5 chodníkových sypačů, 5 malých strojů a 5 traktorů," doplňuje zástupce ředitele Libor Michvocík s tím, že veškerou tuto techniku je nezbytné připravit v měsících září a říjnu jak po technické stránce, tak i po stránce obměny nástaveb, montáže radlic atd.

„Rádi bychom v novém plánu zimní údržby pro roky 2016-2020 vyšli maximálně vstříc podnětům našich občanů. Z tohoto důvodu je žádáme, aby své náměty a připomínky k zimní údržbě zaslali nejpozději do konce října s tím, že je v rámci našich možností následně zapracujeme do nového plánu," vyzývá občany místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

Své připomínky k plánu zimní údržby zasílejte na:

e-mail: info@ts-pb.cz nebo e-podatelna@pribram.eu či písemně na adresu: Technické služby města Příbrami P.O., U kasáren 6, 261 01 Příbram IV.

Pro informaci: Technické služby Města Příbrami zabezpečují zimní údržbu 99 autobusových zastávek, 203 přechodů pro chodce, 116 km chodníků, z toho 68 km jsou uklízeny strojově a 48 km ručně. Rovněž je udržováno asi 184 km silnic.
Pro úplnost: město nezabezpečuje úklid ulic Evropská, Husova, Rožmitálská, Milínská, Plzeňská, T.G.M., Jinecká, Balbínova, Hailova, kpt. Olesinského, k Podlesí, spojnici Podlesí – Orlov, Obecnická, Zdabořská, Školní, Brodská, Mixova, Slivických bojovníků, Jinecká, Dobříšská a Ke Stadionu. Tyto silnice patří Středočeskému kraji a ten také zabezpečuje jejich údržbu.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí