Radnice 11. prosince informovala, že v Příbramských školách onemocněly celkem tři děti hepatitidou typu A, a že v rámci lékařského dohledu byly dohledány další dva případy onemocnění. U těchto dvou případů byla následně provedenými opakovanými laboratorními zkouškami diagnóza infekčního onemocnění hepatitidy typu A vyloučena.

Protiepidemická opatření ale v Základní škole Příbram, Příbram VII, 28. října 1 i v Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské ulici nadále trvají.

„V termínu od 15. 12. 2014 do 19. 12. 2014 byla provedena důkladná dezinfekce všech budov základní školy, včetně jídelny a školní družiny. Všichni zaměstnanci byli detailně seznámeni s opatřeními, která nařídila Krajská hygienická stanice. Byl zpracován rozvrh vyučovacích hodin pro žáky školy na období od 5. 1. 2015 do 27. 1. 2015, tak aby byla splněna hygienická opatření," v této věci uvedl ředitel základní školy Mgr. Jaroslav Kopecký s tím, že veškeré informace pro rodiče jsou průběžně zveřejňovány na www stránkách školy. Pan ředitel také upozorňuje na to, že zápis do prvních tříd byl přeložen na 28. 1. 2015 a 29. 1. 2015 vždy od 15:00 do 18:00 hodin.