I letos bude advent ve městě zahájen tradiční formou známou z let minulých, a to kulturním pořadem na náměstí T. G. Masaryka, ve kterém odpoledne vystoupí žáci z příbramských základních, středních a uměleckých škol a později proběhne program ve spolupráci s Rádiem Blaník.

„Ještě letos proběhne zahájení adventu stejně jako v minulých letech, ale již na příští rok se chystá změna. Vzhledem k tomu, že nás v roce 2016 čeká významné výročí města, kulturní komise připravuje koncept jiný, zajímavější a uvažuje se i o změně termínu," vysvětluje místostarosta Václav Švenda s tím, že je plánováno přesunout zahájení adventu ze čtvrtka na sobotu, aby si lidé mohli tuto akci vychutnat o víkendu.

Program zahájení adventu 26. listopadu
14:00 – 14:10 začátek a úvod moderátora
14:10 – 14:25 ZŠ Bratří Čapků
14:25 – 15:35 zvučení
14:35 – 14:55 GymBand Příbram
14:55 – 15:05 zvučení
15:00 – 18:00 vánoční dílna pro děti (ve stanu před kostelem)
15:05 – 15:20 ZUŠ A. Dvořáka Příbram
15:20 – 15:30 zvučení
15:30 – 15:50 Waldorfská škola Příbram
15:50 – 16:00 zvučení
16:00 – 16:15 ZŠ- Březové Hory, Prokopská 337
16:15 – 16:25 zvučení
16:25 – 16:40 ZUŠ nám. T. G. M.
16:40 – 16:50 přezvučení
16:50 – 17:30 Marcela Holanová
17:30 – 17:40 soutěže
17:40 – 18:10 Helena Vondráčková
18:20 – znělka města v podání Souboru svatohorských trubačů
– slavnostní slovo starosty a adventní zamyšlení, rozsvícení adventní svíce a vánočního stromu
18:30 – 18:40 ohňostroj
18:40 – 19:00 zvučení, soutěže Rádia BLANÍK
19:00 – 20:00 Argema
20:00 – ukončení hudebního programu

Program pro děti budou zajišťovat příbramské spolky a sdružení (Salamandr, Junák, aj.) Změna programu vyhrazena.

Uzavírky spojené se zahájením adventu:
Z důvodu zahájení adventu pořádaného městem, dojde k následujícím dopravním opatřením, budou uzavřeny tyto komunikace:

26. 11. 2015 od 06.00 do 22.00 hodin – průjezd okolo náměstí T. G. Masaryka (tj. mezi ul. Milínská a ul. Hailova) včetně parkovacích ploch v celém prostoru náměstí T. G. Masaryka

26. 11. 2015 od 18.00 do 20.00 hodin – ul. Hailova (od křižovatky Hailova x Jiráskovy sady x Gen. Tesaříka až okružní křižovatka na nám. T. G. Masaryka), ul. Milínská, ul. Plzeňská, (mezi křižovatkou Milínská x Špitálská až po křižovatku s ul. Plzeňská x Dvořákovo nábřeží x Riegrova)

Objízdná trasa: ulicemi Špitálská, Čs. armády, Plzeňská, Riegrova, U Nemocnice, Gen. Tesaříka – obousměrně

26. 11. 2015 od 18.00 do 20.00 hodin nebude obsluhována autobusová zastávka „Příbram, nám. T.G.M." v ul. Plzeňská (nad Uranem), na nám. T. G. Masaryka (u kostela Sv. Jakuba) a autobusová zastávka „Příbram, Milínská – T.G.M." na nám. T. G. Masaryka.

Autobusy MHD a Středočeské integrované dopravy pojedou po objízdné trase.