„Od dubna otevíráme po zimní pauze dvě pobočky, rozšiřujeme návštěvní dobu i na víkendy – a na začátek dubna připravujeme tři akce: již na sobotu 1. dubna celodenní Den s netopýry v Muzeu zlata Nový Knín, dále Velikonoce v hornickém domku a ve Skanzenu Vysoký Chlumec,“ připomněla.

V novém seriálu se na televizních obrazovkách objeví Památník Vojna Lešetice.
Niekde v Európe. V Památníku Vojna se natáčely scény pro nový seriál

Právě skanzen a muzeum zlata jsou zmiňovanými pobočkami, jimž končí zimní přestávka. Sobota 1. dubna však přináší změny i na dalších pracovištích muzea: se zahájením hlavní sezony se návštěvní doba rozšiřuje také na víkendy. „Do Hornického muzea Příbram můžete tedy nyní zavítat od úterý až do neděle, a to mezi devátou a sedmnáctou hodinou,“ potvrzuje Moravcová. „To platí nejen pro příbramské areály, ale i pro pobočky Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec a Muzeum zlata Nový Knín,“ upřesnila.

Den s netopýry v Muzeu zlata Nový Knín
- Milovníci přírody se mohou těšit na ukázku živých netopýrů, přednášku s promítáním, na tematickou naučnou stezku nebo dílnu pro děti.
- Akce, kterou zajišťuje spolek ZO ČSOP Nyctalus, se koná v sobotu 1. 4. od 9 do 17 hodin. Vstupné činí 40 Kč.
- V prodeji budou i netopýří suvenýry.

Velikonoce v hornickém domku
- Ve dnech 1.–2. 4. a 6.–9. 4. od 10 do 17 hodin si návštěvníci hornického domku (původní hornické obydlí se nachází v Havířské ulici č. 105 v Příbrami) připomenou, jak nejvýznamnější křesťanské svátky, Velikonoce, oslavovali březohorští havíři na přelomu 19. a 20. století.
- Děti i dospělí si mohou prohlédnout tradiční výzdobu, podívat se „pod ruce“ šikovným řemeslníkům a také si vlastnoručně vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů nebo zdobení vajíček voskem.
- Vstupné činí 40 Kč.

Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec
- Zvyky a tradice středního Povltaví zde ožijí během velikonočního programu ve dnech 6.–9. 4. od 9 do 17 hodin. Vzhledem k bohatému programu je vhodné vyhradit si na návštěvu alespoň dvě hodiny.
- V historických interiérech chalup si návštěvníci vyzkoušejí výrobu píšťalek, pletení pomlázek, zdobení kraslic voskem i sítinou (přičemž je doporučeno vzít si vlastní vyfouknutá nebo uvařená vejce) a drátování. Uvidí, jak fungoval vodní mlýn, předení na kolovrátku, ochutnají vlastnoručně upečené jidáše, poslechnou si vyprávění o sv. Jiřím a z chlebové hmoty vymodelují malého dráčka. Na zápražích čekají na děti úkoly spojené s tradičními velikonočními zvyky: vynášením smrtky, svěcením ratolestí, klapáním, pranostikami; připraveny jsou také hry s vejci.
- Každý den je navíc zařazen i jeden bonusový bod programu. Ve čtvrtek od 11, 13 a 15 hodin vystoupí žáci ZUŠ Sedlčany s pásmem jarních her a zvyků. V pátek a v sobotu se bude v chalupě z Mašova péct chleba v přímo v historické peci – a neděle nabídne možnost vyzkoušet si výrobu sýrových nití.
- Základní vstupné činí 100 Kč, snížené 60 Kč.
Zdroj: Stanislava Moravcová, Hornické muzeum Příbram