„V běžném roce počítáme se zpracováním více než 1000 tun hmoty a můžeme ji přijímat i z jiných obcí," informoval místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. „Materiál, ze kterého vznikne kompost, je sem svážen jako odpad při úpravě veřejných ploch městské zeleně a sváží se sem také od lidí, kterým jsme poskytli zdarma kontejnery na bioodpad," poznamenal. Připustil, že trvalo několik měsíců, než se zaměstnanci technických služeb naučili s materiálem pracovat. „Nestačí vše pouze shrnout do figur a přehazovat. Bývá různorodý a mnohdy v něm jsou i větve v takové délce, že by si s nimi mechanizace nedokázala poradit." Vysvětlil, že než bioodpad projde drtičem, musí se v přípravné fázi vybrat to, co do biomasy nepatří. „Stává se, že tam lidé hodí i kámen, kus velkého pařezu nebo prkna a další materiál, který není kompostovatelný," potvrdil. Teprve rozdrcená hmota se dává do figury, a ta se přibližně ve frekvenci tří týdnů obrací. Tím, jak byl materiál navíc suchý a musel se kropit, bude finální kompost hotový až v závěru roku. „První hromady nyní půjdou přes síto na deponii, kde bude připraven k dalšímu využítí, zejména na veřejné plochy," sdělil místostarosta s tím, že zahrádkáři si mohou naložit kompost do vozíku a bezplatně si jej odvést.

Většina lidí podle poznatků zaměstnanců Sedlčanských technických služeb separuje odpovědně. „Čistota odpadu sice není stoprocentní, ale je výrazně vyšší než v jiných městech, kde se byli podívat na funkční kompostárny, aby se přiučili technologii," řekl Hölzel. Místostarosta si společně s členy rady kompostárnu 7. října prohlédl a potvrdil, že žádný nepříjemný odér necítil. „Tento problém tam není," uvedl.

Svoz bioodpadu bude pokračovat i v zimním období, ale týdenní frekvenci nahradí čtrnáctidenní svoz. Sedlčanské technické služby rozmístily v první fázi do lokalit rodinných domků 650 plastových nádob o objemu 240 listrů a osady vybavily kontejnery o objemu 1100 litrů. Připravují projekt, jehož prostřednictvím by získaly dotace na posílení svozových nádob. „Lidé v panelových domech a bytovkách mají zájem podílet se na separaci a my jim to chceme umožnit. „Hnízda" na tříděnný odpad budeme postupně doplňovat hnědými nádobami na bioodpad," avizoval místostarosta. Připomněl, že kompostárna se nachází v části areálu bývalé skládky komunálního odpadu v Kosově Hoře. Investorem akce v hodnotě komem sedmi milionu korun bylo město Sedlčany. Protože se radnici podařilo získat dotaci z Fondu životního prostředí, která uhradila devadesát procent nákladů na stavbu i pořízení obslužené techniky, byla spoluúčast z městského rozpočtu pouze desetiprocentní. Marie Břeňová