Přípravná třída má dětem pomoci například s obtížemi hrubé a jemné motoriky, s logopedickými problémy, se sníženou koncentrací pozornosti, se sociokulturním znevýhodněním a podobně. Je také určena pro děti z dvojjazyčných rodin. Přednostně je přípravná třída určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

„Rok v přípravné třídě tyto nedostatky velkým způsobem zmírní, často úplně odstraní a vstup do první třídy je pro děti mnohem lehčí. Jsem ráda, že díky vedení Základní školy Bratří Čapků v Příbrami přípravná třída funguje, a že škola v reakci na zájem rodičů otevírá v příštím školním roce třídy dvě,“ řekla místostarostka Zorka Brožíková, která velmi chválí i výběr pedagogů a asistentů v přípravné třídě.

O přípravnou třídu je mezi příbramskými rodiči skutečně zájem, o čemž svědčí počet zapsaných dětí. Těch je letos 28. Funguje téměř jako běžná první třída. Děti chodí do školy každý den na čtyři hodiny, běžně se zapojují do projektů školy, znají školní prostředí a přechod do první třídy je pro ně mnohem jednodušší.