Následně se chystá – podobně jako tomu bylo při posledním výjezdu v Nymburce – hodinové setkání se starosty měst a obcí z okolního regionu. V tomto případě už se však nejedná o individuální rozhovory; probíraná témata mají obecnější platnost a širší dosah.

Možnosti osobního setkání v rámci takzvaných úředních dnů hejtmanky poměrně hojně využívají starostové obcí i zástupci spolků či organizací; přicházejí ale i běžní občané. Těm hejtmanka slibuje, že pokud jí přednesou svou záležitost, předá věc k prověření a vyřízení příslušnému odboru krajského úřadu. Pokud tedy existují doklady dokumentující dosavadní vývoj záležitosti, je vhodné vzít s sebou jejich kopie.

Pozvánka na úřední den hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové ve čtvrtek 17. října v Příbrami.

Do Příbrami se však hejtmanka chystá přijet už s předstihem, sdělila Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. V Hornickém muzeu Příbram se hejtmanka již v devět hodin zúčastní slavnostního křtu publikace Podzemní památky středních Čech.

Kniha vydaná nakladatelstvím Dokořán vznikla s podporou Středočeského kraje – a stejně jako předchozí takto připravené knížky je dílem autorského kolektivu vedeného známým geologem, klimatologem, filozofem a překladatelem Václavem Cílkem.

Tentokrát představuje středočeské pozoruhodnosti skryté v podzemí – včetně míst, kde se těžilo zlato nebo stříbro, ale také se dobývaly železo, uhlí, uran i vápenec. Není však jen přehledem zajímavých turistických cílů; nabízí i souvislosti z pohledu vědců, avšak přístupné i běžnému čtenáři.