V pondělí v poledne oznámila Oblastní nemocnice Příbram, že od následujícího dne platí zákaz návštěv na lůžkových jednotkách.

„Vzhledem k aktuálnímu nárůstu respiračních onemocnění jsme přihlédli k doporučení krajské hygienické stanice,“ stojí ve vysvětlení nemocnice s připomínkou, že v rámci respiračních onemocnění je Příbramsko aktuálně ve stavu epidemie.

Posláním příbramské neziskové organizace ALKA, o.p.s. je komplexní podpora klientů ve snaze o jejich maximální soběstačnost, samostatnost, rozvoj dovedností a přirozené zapojení do společenského prostředí.
Posláním organizace Alka je komplexní podpora klientů. Co vše letos stihli?

Nemocnice potvrdila i výjimky: zákaz návštěv se netýká zákonných zástupců, kteří přicházejí za nezletilými dětmi, návštěv pacientů v terminálním stádiu nemoci a osob přítomných u porodů. Tito návštěvníci musejí ovšem dodržovat hygienická doporučení, která zahrnují ochranu dýchacích cest a dezinfekci rukou.

Zákaz návštěv v příbramské nemocnici padne ve chvíli, kdy to dovolí epidemiologická situace.