Podle informací, které Ludvík Hess poskytl redakci Deníku, ho i výrobce babyboxů Zdeňka Juřicu o demontáži zařízení informovalo vedení příbramské nemocnice prostřednictvím vedoucího investičního odboru Jaroslava Schovance.

„Připomínám, že jsme uzavřeli s nemocnicí dohodu, v níž není zmínka, že bychom měli babybox přemísťovat. Naopak při jeho poslední montáži, tedy babyboxu nové generace, jsme čekali rok, až v inkriminovaném místě podle nemocnice proběhnou stavební rekonstrukce,“ uvedl Ludvík Hess.

Nemocnici nabídl na své náklady přemístění babyboxu na jiné místo, které nám určí. „Navrhuji jako nejsnazší řešení plochu při hlavním vstupu do nemocnice vpravo či vlevo od vchodu. Ústí do haly, je prosklená, a už jsme tímto způsobem babybox mnohokrát instalovali,“ dodal.

S jeho tvrzením ale vedení příbramské nemocnice úplně nesouhlasilo. „Dopředu jsme pana Hesse i pana Juřicu o tomto kroku informovali s tím, že nás to bohužel velmi mrzí, ale kvůli rekonstrukci jsme nenašli žádné jiné vhodné řešení, jak babybox ponechat pro dobu stavebních prací v provozu,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Martin Janota.

Podle jeho slov je totiž nutné, aby zařízení bylo napojené na další nemocniční služby, což se v Příbrami bohužel nepodařilo. „Žádné náhradní umístění babyboxu není vzhledem k potřebě jeho napojení na porodnický sál a další sítě, možné,“ dodal.

Nicméně ve čtvrtek 14. března, kdy měl být babybox demontován, se obě strany dohodly na kompromisním řešení. Po vzájemné dohodě Oblastní nemocnice v Příbrami, Středočeského kraje a duchovního otce babyboxů Ludvíka Hesse dojde místo odstavení příbramského babyboxu pouze k jeho přesunu, a to po dobu nutnou pro rekonstrukci pavilonu D4.

„Babybox bude nově provizorně umístěný ve vestibulu recepce ve směru k nemocniční lékárně,“ řekl mluvčí nemocnice Martin Janota s tím, že k přesunutí došlo ještě tentýž den a funkční tedy nebude pouze po dobu několika hodin. Na své původní místo by se babybox měl vrátit v průběhu léta.