„Akcí, která se završila právě v těchto dnech byla rekonstrukce půdních prostor nad nejstarší částí budovy školy. Vytvořily se zde další čtyři nové učebny pro odborné předměty, kabinety, sklady, sklady a sociální zařízení. Současně s tím se postavily dva výtahy,“ řekl jinecký starosta Josef Hála s tím, že ve čtvrtek 9. ledna proběhla kolaudace stavby.

Nyní se připravuje projekt na vybavení těchto tříd. Počítá se s dotačními prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj. Vedení městyse věří, že změny přispějí nejen ke zlepšení prostředí, ale hlavně k vytvoření lepších podmínek pro výuku jinecké mládeže.

Miroslav Maršálek