Počet dětí, které školu navštěvují, se v současnosti pohybuje kolem 670 žáků. Celková kapacita budovy je 800 žáků. „Ta byla ale stanovená někdy v letech 1994 až 1996 a v té době nebyly vůbec žádné speciální učebny pro výpočetní techniku, hudební a výtvarnou výchovu, fyziku nebo pro výuku jazyků,“ vysvětluje ředitel školy Jaroslav Kopecký. Kvůli vysoké návštěvnosti muselo ve škole dojít ke změně speciálních učeben na kmenové třídy. Zařízení tak nyní citelně chybí například učebny pro výuku jazyků, nebo školní družina.

To vše by se ale mělo změnit s realizací zmíněné půdní vestavby. „Připravujeme rozšíření výuky o přírodovědné předměty a to tak, že plánujeme vybudovaní speciálních učeben pro tyto předměty společně s několika jazykovými učebnami v půdních prostorách školy, které jsou nyní nevyužité,“ sdělil Jaroslav Kopecký. Také by v rámci tohoto projektu měla vzniknout učebna informatiky. „V současné době spolupracujeme s Centrem robotiky v Plzni a velice rádi bychom pro žáky připravili v nejbližší době možnost výuky robotiky,“ doplnil ředitel školy.

Dispozici podkrovního prostoru dále doplní kabinety učitelů, komunikační prostory a sociální zařízení. Pro přístup do podkroví z 3. patra školy budou vybudována dvě nová vnitřní schodiště. Součástí projektu je i vybudování nového osobního výtahu. Ten bude situovaný k vnějšímu líci dvorní fasády a bude zajišťovat bezbariérový přístup do všech současných podlaží školy včetně nově navrženého podkrovního podlaží.

„Mam velikou radost, že se nám v tak obrovské konkurenci všech projektů podařilo tuto dotaci získat. Pro další rozvoj školy je půdní vestavba naprosto klíčová, protože již několik let zde narážíme na strop prostorových možností,“ uvedl místostarosta Václav Švenda s důrazem na to, že bez dotace by město, jako zřizovatel školy, tuto mnohamilionovou investici realizovalo jen stěží. „Děkuji všem, kteří se na přípravě této úspěšné žádosti podíleli za jejich nasazení a skvěle odvedenou práci,“ doplnil.

Dotace bude poskytnuta z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci výzvy – Infrastruktura základních škol. V rámci této výzvy bylo podáno 659 žádostí, Příbram byla jedním ze 104 projektů, které nakonec uspěly.