Pro všechny návštěvníky byl v pátek 12. dubna připravený bohatý kulturní program, v jehož rámci vystoupili komorní soubory, sólisté, pěvecký sbor, P. S. O., kapela Roofers, či zazněly umělecké přednesy a písničky v provedení žáků školy.

V učebně výtvarného oboru byly připraveny tvořivé dílny nejen s velikonoční tematikou pro malé i velké a samozřejmě nechybělo ani drobné občerstvení.

Klára Ctiborová