Deváťáci a osmáci si na jednotlivých stanovištích v areálu školy mohli ozdobit perníček, zkusili si zasázet květiny, vyrobit přívěšek se jménem, poznávat pomůcky kadeřníků nebo podle větviček listnaté i jehličnaté stromy. Dále si prohlédli moderní traktory a zajezdili si ve šlapacím autě s vozíkem, připravili předkrm na lžíci nebo se seznámili s novým učebním oborem Výrobce potravin.

„Těší nás, že žáky naše soutěže o drobné ceny bavily a že si vyzkoušeli různé činnosti. Snad jim tím alespoň trochu usnadníme výběr jejich budoucí profese,“ uvedl ředitel školy Jiří Kolín, který by rád pozval veřejnost 12. října na Den otevřených dveří a 24. listopadu na podzimní školní jarmark.