Podnikatel Jiří Landa s tehdejším obchodním partnerem koupil areál zámku Hluboš v roce 2018 s nadějí, že se jim jej povede opravit. V původních konírnách chtěli zřídit minipivovar, který by pomohl s financováním obnovy památky. Nápad ale nedopadl a Landa podíl společníka odkoupil a nakonec se rozhodl zámek prodat. Jedním ze dvou zájemců byla Jana Merunková.

Ta prostřednictví svého zapsaného ústavu Zámek Hluboš s Landou vstoupila do obchodního vztahu už v listopadu 2020. Podmínky byly jasně dané: obě strany uzavřely smlouvu o smlouvě budoucí kupní a dohodly se na několika splátkách. Mezitím si ředitelka ústavu celý areál pronajala za 8500 korun měsíčně a usadila se ve správcovském domě. Částka přitom představuje daň z nemovitosti a pojištění areálu rozložené do dvanácti splátek.

Proces prodeje se ale zadrhnul právě na skutečnosti, že Jana Merunková za letní sídlo T. G. Masaryka řádně neplatila. Na základě toho Landa v srpnu 2021 smlouvu k budoucímu prodeji nemovitosti vypověděl, načež také následovala i výpověď nájemní smlouvy týkající se celého areálu. Zámek měl dostat zpět v listopadu téhož roku. To se ale nestalo a místo toho mu byla doručena žaloba proti výpovědi. Tu k příbramskému okresnímu soudu ředitelka ústavu podala v zastoupení advokátem Pavlem Drumevem.

Zámek Hluboš.
Merunková se musí ze zámku Hluboš vystěhovat. Krajský soud potvrdil verdikt

Žaloba byla opřena především o skutečnost, že výpověď z nájmu měla být neplatná, jelikož je na vzniklý nájemní poměr nezbytné hledět také jako na nájem bytu či obytného domu, protože Merunková ve správcovském domě zámku žije. Navíc další prostory posléze k bydlení pronajala, a to bez souhlasu majitele. Příbramský okresní soud spor přezkoumal a loni v červnu rozhodl, že je výpověď platná. Načež následovalo soudní kolečko stání u Krajského soudu v Praze.

Ten na začátku tohoto roku původní rozhodnutí soudu první instance potvrdil. „Znamená to, že nájemní smlouva byla vypovězena řádně a paní Merunková se měla už 8. listopadu 2021 odstěhovat,“ řekl Deníku Landa. Ani v tomto případě ředitelka ústavu zámek neuvolnila. „Její advokát mi sdělil, že mi nemovitosti nepředají a že budou čekat na rozhodnutí o soudním vystěhování,“ pokračuje Landa. Následovala tedy žaloba o vyklizení nemovitosti.

Krajský soud v Praze nakonec letos v dubnu potvrdil, že Jana Merunková musí zámek vrátit, a to kromě jiného hlavně z důvodu, že neprávem zasahuje do vlastnického práva Jiřího Landy. Senát rovněž prodloužil zákonnou lhůtu k učinění tohoto kroku, protože se jedná o prostory památky, které byly využívány k podnikání. Poslední den, kdy se tak má stát, je dnes 19. července.

Zámek Hluboš.
Majitel zámku Hluboš: Zámek chátrá, domluva s protistranou už není možná

„V opačném případě budeme muset přistoupit k exekučnímu vystěhování, přičemž už proběhlo jednání s exekučním úřadem v Klatovech. Soud poté během několika dnů potvrdí, že exekutor může konat, “ uvedl Landa. „Nechápu, proč protistrana nechala celou věc zajít tak daleko – pokaždé, když mělo dojít soudnímu jednání, tak se chtěla domluvit, ale nikdy neprojevila snahu. Převraceli skutečnosti a asi si mysleli, že jim to vše projde,“ dodal podnikatel.

Deník v této věci kontaktoval Janu Merunkovou i jejího advokáta. „Nebudu se vám vyjadřovat,“ odepsal pouze Drumev.

Jiří Landa dodatečně kontaktoval redakci Deníku a sdělil, že mu Jana Merunková odmítá zámek vydat. Věcí se tak budou zabývat exekutoři.

Pozdně barokní zámek Hluboš vznikl přestavbou někdejší tvrze v polovině 16. století. Kolem roku 1872 byl rozšířen a v pseudorenesančním slohu upraven. Počátkem dvacátých let minulého století objekt sloužil jako letní sídlo prezidenta Masaryka a od roku 1958 je prohlášen kulturní památkou. 

Od roku 1926 jej koupil příbramský továrník Josef Kolařík a jeho rodina místo vlastnila až do znárodnění v roce 1948. Na zámku se poté vystřídala celá řada uživatelů. Byla zde politická škola, kasárna, ubytovny pro dělníky uranových dolů a také střední odborné učiliště s internátem. Po revoluci byl majetek v restitucích navrácen potomkům Josefa Kolaříka, kteří jej postupně opravovali.

Od května roku 2001 byla na zámku zpřístupněna rozsáhlá expozice, která především přibližovala historii místa a pobyt prezidenta T. G. Masaryka na Hluboši. Od roku 2010 je zámek uzavřen a nabízen k prodeji. O sedm let později jej koupil současný majitel Jiří Landa.