Elektronický způsob evidence pomáhal zavádět tajemník městského úřadu Vojtěch Hlaváček. A jak se podle jeho názoru osvědčil? „Každý systém, byť měl v sobě hodně vysoký stupeň dokonalosti, může být oklamán," připouští otevřeně tajemník Hlaváček. "Jeho slabiny dobře znám. I když k němu mám určité výhrady, patří k nejdokolalejším způsobům evidence docházky na pracovišti z toho, co si můžeme finančně dovolit a co nám trh nabízí," myslí si. „Určitě je mnohem lepší než čip nebo karta, kterou může použít a zneužít někdo jiný. Palec ale jinému zaměstnanci půjčit nemůžete," usmívá se tajemník. „Biometrický prvek sehrává v ukázněnosti zaměstnanců velikou roli," říká. Připouští, že především v počátcích byl přijímán u části úředníků s nedůvěrou. „Myslím, že si na něj zvykli. Postupem času si uvědomili, proč používáme systém jako prokazatelný prostředek pro celý snímek pracovní doby. Otisk prstu při monitorování docházky ošidit nejde," dodává.

„Musíme ještě doladit software při mzdovém zpracovávání docházky tak, aby umožnil přímý vstup do mzdového zúčtování. Vyměníme jej za jiný, který si se zpracováním dat podle našich požadavků poradí," poznamenal s tím, že tato změna nebude finančně nijak náročná.

Tajemník Vojtěch Hlaváček připouští, že někdy systém „zazlobí" a otisk prstu nesejme nebo zaměstnanec může v roztržitosti udělat nějakou chybu. „V současné době dochází k minimálnímu počtu případů, kdy biometrický termínál selže. Našli jsme si cestu, kdy s trochou dávkou trpělivosti se otisk sejme každému a tyto problémy nemá nikdo. Pokud selže lidský faktor a úředník zapomene na evidenci příchodu, odchodu nebo přerušení práce, musí to bezprostředně ohlásit svému přímému nadřízenému, případně mně. Jakmile to neudělá, je to považováno za hrubé porušení pracovní kázně," upozorňuje. „Zatím jsme takové případy řešili výtkou, k rozvázání pracovního poměru jsme nepřistoupili," dodává. „Při měsíčním zúčtování každý musí předložit dokument, který svědčí o tom, kolikrát k omylu přístroje došlo. U každého tak máme individuálně poznamenány naprosto přesné údaje o evidenci docházky a víme, pokud přístroj nepracoval. Navíc jsou údaje na jednom místě shromážďovány a po určité časové periodě s dodavatelem přístroje diskutujeme, aby případné nedokonalosti vychytal nebo přístroj vyměnil," dodává. Marie Břeňová