„Dlouhodobá zkušenost potvrdila, že na trhu práce patří právě ony do skupiny znevýhodněných osob. Potřebují pomoc a individuální podporu. Takové ženy nebývají často schopny se vlastními silami na trhu práce prosadit," vysvětluje Veronika Hronová z Farní charity Starý Knín.

Projekt byl zahájen letos v dubnu a potrvá do 31. března roku 2019. Nabídne podle Hronové vzdělávání, sociálně-právní poradenství, pomoc a podporu v obtížné situaci při střídavé péči rodičů o dítě, pomoc se školní přípravou a především zajistí ženám vhodnou rekvalifikaci s cílem získat zaměstnání.

Konkrétní zaměstnavatel, který poskytne při této formě podporované zaměstnanosti ženě pracovní uplatnění, nebude mít po dobu šesti měsíců žádné nutné náklady.

„Mzdový příspěvek tak bude určitým časově omezeným zvýhodněním do startu pracovní dráhy pro účastnice projektu. V současné době se vytváří první skupina maminek a každé čtvrtletí se mohou přidávat další. Pro jejich úspěšné uplatnění na trhu práce se budou konat různé vzdělávací akce a workshopy připravené odbornými pracovníky na míru.

Další možností je získání kvalifikace a certifikátu například v oboru cukrář, kuchař, údržbář parkové zeleně a případně v jiných oborech na místním učilišti, tedy bez dojíždění," dodává Hronová k projektu podporovanému z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.

Marie Břeňová