Zápisy dětí do mateřských škol se budou konat v sídlech jednotlivých školek ve čtvrtek 2. května v čase od 10 do 16 hodin. Výjimku v čase tvoří Waldorfská mateřská škola, kam jsou rodiče s dětmi k zápisu zváni v čase od 15 do 18 hodin.

"K zápisům do mateřských škol je třeba s sebou vzít občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte. Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské škole nebo ke stažení na jejích webových stánkách," uvedla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová s tím, že uvedený termín zápisu je platný pro všechny, tedy i pro děti s dočasnou ochranou.