Kromě zmíněného snížení poplatku u obyvatel nad 70 let věku dochází také k technické změně. "Od letošního roku nebudou vydávány samolepky na popelnice a barevné polepky s určením roku na psí známky. Zároveň se upouští od rozesílání papírových složenek, které byly u občanů často brány pouze jako upozornění na termín splatnosti," uvedla mluvčí města Příbam Eva Šverhlová.

30. ročník Memoriálu Bedřicha Šupčíka se uskutečnil v sobotu 16. března.
Na příbramském Memoriálu Bedřicha Šupčíka ve šplhu na laně padl světový rekord

Nově mají občané možnost nechat si zasílat elektronickou složenku, která termín splatnosti připomene. V případě zájmu o zasílání elektronické složenky stačí poslat e-mail na adresu popelnice@pribram.eu, ve kterém stačí uvést jména, příjmení, data narození a trvalé adresy osob, za které má být poplatek uhrazen.

Platby je možné provést několika způsoby:

- Bezhotovostním převodem – u místního poplatku za komunální odpad je číslo účtu 1783-521689309/0800, u poplatku za psy je číslo účtu 60038-521689309/0800

- Prostřednictvím Portálu občana na adrese portalobcana.pribram.eu (Moje závazky)

- Hotovostně či platební kartou v pokladně MěÚ (Gen. R. Tesaříka 19) nebo poštovní poukázkou typu A

Pro poplatníky platí, že variabilní symbol platby zůstává stejný jako v minulých letech. "Pokud si s tímto symbolem nejste jisti, můžete kontaktovat Odbor ekonomický MěÚ Příbram: tel. 318 402 241, 318 402 341, e-mail: popelnice@pribram.eu," dodala Švehlová.