O veřejné zasedání byl velký zájem, a proto se konalo v sále Obecního domu. Na začátku přednesl výhrady a obavy obyvatel Petrovic vůči posledním aktivitám firmy Agir starosta obec Petr Štěpánek. V jeho řeči zazněly tři hlavní problémy, které lidé v osadě Skoupý, potažmo v dalších obcích považují za velmi závažné.

Obec požaduje pro provozovateli lomu rapidní snížení hlučnosti a prašnosti, ta trápí veřejnost už zhruba dvacet let. V tomto směru jednatel společnosti Karel Chalupa namítl, že tyto dva problémy vnímá a hned po svém nástupu do funkce, což bylo zhruba před měsícem, začal pracovat na jejich řešení. Třetím problémem je, že firma Agir, která nyní těží vápenec na čtyřech patrech a uvažuje o zkušením zářezu patra pátého. To by ale podle obce mohlo výrazně ohrozit jediný zdroj pitné vody, který se nalézá na druhé straně vrchu Křemenice.

Situaci navíc komplikuje dlouhodobý nedostatek srážek. „Za poslední dva měřené roky na naše území spadlo o 30 procent méně srážek. A srážky jsou jedinou dotací vody do tohoto území. Takže my máme už teď ohrožený zdroj pitné vody jenom tím, že je sucho a ještě by mělo k tomu přibýt čerpání důlních vod,“ vysvětlil petrovický starosta. 

Jednatel Agiru Karel Chalupa předložil zastupitelům návrh textu společného memoranda, ke kterému ale zastupitelé měli výhrady. V něm provozovatel lomu požadoval prolomení nebo aspoň posunutí data platnosti současného Plánu otvírky a přípravy dobývky (POPD), ten v současné době končí v roce 2023. Obec naopak požaduje stažení žádosti o vypouštění důlních vod, kterou na Středočeský kraj podala firma Agir. Bohužel ani jedna strana nedokázala ze svých požadavků ustoupit.

Padlo několik další návrhů na řešení, jako například zanesení kóty 486, pod kterou se Agir zaváže nejít s těžbou, či že nebude vůbec usilovat o zkušební zářez páté etáže, ale naproti tomu jednatel Chalupa požadoval od obce záruky, že padne současné ukončení Plánu otvírky a přípravy dobývky v roce 2023. To ale zastupitelé považovali v současné době za nepřijatelné. Vyzvali Agir, aby nejdříve splnil snížení hlučnosti a prašnosti a pak se bude jednat dál.

close O mimořádné zasedání zastupitelstva ohledně situace kolem lomu Skoupý byl velký zájem. info Zdroj: Deník / Ctibor Radek zoom_in

Po více jak dvou hodinách věcného jednání se obě strany na svých požadavcích nedohodly. Pouze se domluvily na tom, že chtějí jednat dál. „Nejdřív ukažte dobrou vůli, snižte hlučnost a prašnost a můžeme se tu za půl roku sejít k dalšímu jednání,“ řekl zástupcům Agir starosta Petrovic Petr Štěpánek. S tím ale úplně nesouhlasil jednatel firmy Karel Chalupa. „Pochopte, že ale potřebujeme nějakou záruku, že budeme moci v těžbě vápence pokračovat dál,“ řekl s tím, že přestože nedošlo k dohodě, na snížení hlučnosti a prašnosti bude firma pracovat dál. 

Po skončení jednání zástupci obou stran neskrývali zklamání. „Jestli stáhneme žádost o vypouštění důlních vod nebo ne, to si ještě probereme a zvážíme, ale odcházím zklamán, přišel jsem s nějakou vizí, s nějakými nápady a cestou, jak jít dál, ale bohužel je tu nedůvěra,“ shrnul své pocity po skončení jednání jednatel firmy Agir Karel Chalupa.

Zklamání neskrýval ani starosta Petrovic. „Stojím o spolupráci s každým subjektem, který se na území obce nachází, ale nesmí nás obtěžovat a ohrožovat. To se ale bohužel u Agiru stalo. Obávám se, že naděje, kterou přinesl nový jednatel firmy, vymizí a nebude schopný dosáhnout nějaké změny. Pokud společnost Agir dostojí svým slibům ohledně snížení prašnosti a hlučnosti, a je mi jedno jestli to bude za dva tři měsíce, a že nebude usilovat o zahloubení lomu, tak jsme ochotni jednat o změně časové uzávěry Plán u otvírky a přípravy dobývky. Ona pro nás není důležitá, pro nás je důležité, aby se tu dalo žít,“ řekl petrovický starosta Petr Štepánek.