Nicméně přestože práce, které zahrnují vybudování dalších plaveckých drah, saunového světa, dětského vodního světa i přesun tobogánů, ještě nezačaly, už nyní se mluví o částce, která přesahuje sumu 300 miliónů korun.

Mimo jiné právě i kvůli této změně nechala radnice vypracovat dva odborné posudky. Ty měly za úkol zhodnotit projekt, najít nedostatky a možnosti úspor. Zástupci města společně s odborníky a projektanty prostudovali oba posudky, zvážili možnosti změn a nyní bude na zastupitelích, aby se k projektu vyjádřili.

„Výsledky odborných posudků budou mít možnost zastupitelé prodiskutovat na neveřejné pracovní poradě, která je svolána na pondělí 15. dubna. Zde se zastupitelé budou moci vyjádřit k projektu a přednést své návrhy na změny,“ uvedl místostarosta Martin Buršík.

Místostarosta rovněž zdůraznil, že je třeba, aby se jednání o takto velké investici zúčastnilo co nejvíce zastupitelů. Posudek se zaměřil jak na oblast investiční, tak i technickou a provozní celého projektu a stanovil v těchto oblastech dílčí nedostatky, o kterých nyní budou zastupitelé jednat.

„Posudek se zaměřil na tři uvedené oblasti, říká, že projekt splňuje zadání, které bylo před dvěma lety zadáno, ale poukazuje například na věci, o kterých si myslí, že jsou poddimenzované a podobě, ale rozhodně neříká kategoricky, že by se ten projekt měl nebo neměl realizovat,“ přiblížil výstupu posudku Martin Buršík.

V minulém volebním období se rozhodlo o rekonstrukci, ihned ale bylo avizováno, že poslední rozhodnutí bude mít nové zastupitelstvo. Nyní tedy nastává doba, kdy zastupitelé budou moci dát stavbě, která nemá v historii města obdoby, zelenou.