Hlavním odpůrcem hazardních her v Příbrami jsou dlouhodobě zastupitelé za TOP 09, několikrát navrhovali zastupitelstvu nulovou toleranci, ale tento návrh neprošel ani v době, kdy byli ve vládnoucí koalici s hnutím ANO. Nyní proto přišli s mírnějším požadavkem, a to vyjmout z městské vyhlášky adresy provozoven, na kterých je povolené herny provozovat, ale v současné době jsou buď zavřené, nebo se v nich herny neprovozují. „Jsem rád, že se nám podařilo tento návrh na prosincovém zasedání prosadit, neboť nám bylo jasné, že úplný zákaz neprosadíme,“ komentoval návrh zastupitelů za TOP 09 Václav Švenda s tím, že se zastupitelé za TOP 09 poučili z dob, kdy rada navrhovala nulovou toleranci.

Ta ale na zastupitelstvu nakonec neprošla. „Přestože rada jednomyslně navrhovala úplný zákaz, tak se pak ukázalo, že někteří radní, kteří se dokonce pohybovali v sociálních službách, tento názor nesdílí a návrh neprošel,“ připomíná tehdejší situaci Švenda.

V současné době je na celém území města evidováno 250 technických přístrojů na 10 místech, loni v září to bylo 272 automatů na 26 adresách. Opticky ale může veřejnost mít pocit, že herních prostor přibývá. Nově se v kasina nebo herny změnil například prostor restaurace Na chmelnici, která se musela přesunout, nebo nahradilo část prostor Jihočeské restaurace.

Členové TOP 09 navrhli, aby se k projednávání jejich návrhu na úplný zákaz zastupitelstvo vrátilo za tři čtvrtě roku, kdy by se situace znovu vyhodnotila. V tomto období navrhli uspořádat několik setkání jak se zástupci loterijního průmyslu, tak adiktology, kteří by zastupitelé do celé problematiky zasvětili. „V době mého místostarostování jsem uskutečnil dvě taková setkání, ovšem nyní je v zastupitelstvu mnoho nováčků, kteří se v tématu hazardu ještě příliš neorientují, proto si myslíme, že by jim tato setkání mohla pomoci se zorientovat,“ vysvětlil Václav Švenda.

Tento návrh podpořili i komunisté, kdy zastupitelka za KSČM Jiřina Humlová dokonce navrhla, aby se lhůta na vyhodnocení prodloužila ze tři čtvrtě roku na celý rok. Nicméně připomněla, že komunisté nejsou pro úplný zákaz hazardu. „Plošné zákazy nikdy ve světě nic nevyřešily,“ uvedla na zastupitelstvu.

Proti úplnému zákazu se vyslovila i radní za hnutí Příbramáci pro Příbram Renáta Vesecká, která připomněla, že město má z hazardu ročně částku kolem 25 až 30 milionů koruna i přes zredukování počtu heren. „Podle mě je lepší, když tyto peníze skončí u města, než někde jinde,“ řekla.

S tímto tvrzením ale Švenda úplně nesouhlasí. „Je to na svědomí každého ze zastupitelů, ale podle nás je cena za tyto příjmy příliš vysoká a myslíme si, že naopak přes zákaz hazardu může nakonec trochu jinou formou ve městě zůstat větší částka,“ dodal s tím, že přivítal konec automatů v pohostinství, což je ale zásluha státu a novelizace loterijního zákona.

Zastupitelstvo nakonec z vyhlášky vyjmulo dvě navržené adresy a přijalo návrh na roční lhůtu pro vyhodnocení situace a zorganizování schůzky zastupitelů s odborníky na téma problematiky dopadů hazardu.