To znamená, že výše poplatku pro rok 2021 je vypočítána z celkových skutečných nákladů roku 2019. Při stanovení výše poplatku je třeba mimo jiné dbát na to, aby částka byla dělitelná dvanácti.

„Výpočet se řídí skutečnými náklady roku 2019, které činí 19 207 821 korun. Po rozdělení této částky mezi počet poplatníků se dostáváme po haléřovém zaokrouhlení na 590 korun,“ upřesnil starosta města Jan Konvalinka.

Právě tato částka může být předmětem dlouhé diskuze. Roční poplatek se totiž v Příbrami dlouho neměnil. Od roku 2015 drží na výši 552 korun. „Na jednání rady města padly tři návrhy, mezi kterými bylo jak ponechání poplatku na současné výši, tak i relativně mírné navýšení. Radní ani v jednom z návrhů nebyli jednotní. Uvidíme tedy, jaký názor projeví zastupitelé,“ dodal starosta Konvalinka.