O odměnách pro tyto uvolněné zastupitele, kteří zastávají nejvyšší posty, mělo být hlasováno současně. Opoziční zastupitel Rostislav Hefka (KSČM) navrhl hlasování rozdělit.

„Finanční dar pro starostu Jiřího Buriana nebyl odsouhlasen. Někteří přítomní argumentovali tím, že je zároveň senátorem a jedná se o souběh funkcí,“ uvedl místostarosta Hölzel.

Podle jeho informace rozhodl o negativním výsledku jeden hlas. Ten starosta nedostal například od Jiřího Dundra (ČSSD). „Proti panu starostovi osobně nic nemám, udělal řadu dobrých věcí, ale ruku jsem pro něj nezvedl. Neozvala se ve mně ani závist. Ale myslím si, že je dost často kvůli senátorským povinnostem jinde a v řadě věcí ho zastupuje Miroslav Hölzel,“ komentoval svoje rozhodnutí Dundr.

„Vážím si práce starosty i místostarosty. Z toho důvodu bych neměla problém s odměnou ani pro jednoho z nich - a to také s ohledem na to, že i v soukromých firmách se občas dávají takzvané třinácté platy. Zásadně neuznávám zdvojení funkcí, protože jsem přesvědčena, že jeden člověk může zvládnout maximálně 1,5 plného úvazku. Proto beru v případě zdvojených funkcí polovinu druhého měsíčního platu jako pravidelnou odměnu za funkce, za které rada města odměny navrhla, Z toho důvodu jsem hlasovala pro odměnu místostarostovi stejně jako všichni ostatní přítomní zastupitelé, ale u starosty jsem se zdržela hlasování.“ přidala svůj názor Blanka Vilasová (ODS).

Zcela jiný názor má její kolega za ODS Jaroslav Nádvorník: „Oba dva chlapi dělají za hranicí svých možností. Shánějí dotace, vedou totálně vysilující boje proti systému výběrových řízení. Příkladem může být připravovaná výstavba přestupního terminálu – čili modernizace autobusového nádraží, kde byla jasně "podseklá" cena nejlacinější zakázky. Nevybrali ji. Byli by sebevrazi, kdyby měli následně za budoucí faktury platit na vícepracích. Vyřazený účastník výběrového řízení se však odvolal. Není ale zákonem stanovena lhůta k vynesení konečného rozhodnutí. Peníze z dotace mohou tak klidně propadnout! Co si řeknou místní občané? A může starostu a místostarostu vůbec taková práce těšit?“

Připomněl také, že Jiří Burian na zastupitelstvu jasně deklaroval, že je starostou a senátorem zároveň z toho důvodu, aby dokončil náročnou výstavbu přivaděče pitné vody do Sedlčan, což se mu podařilo. „Dovoluji si tvrdit, že nikdo z nás zastupitelů by to nedokázal. Kdyby už za nic jiného, tak za přivaděč, který má v suchých létech cenu zlata, by si starosta mimořádnou odměnu zasloužil,“ tvrdí Nádvorník.

Místostarosta upozornil, že v příštím roce by k podobnému dilema nemělo dojít: „Od roku 2018 se podle legislativy mimořádné odměny stávají součástí platu pro starosty a místostarosty, a to v maximální výši dvou měsíčních platů za rok,“ uzavřel Hölzel.