První dotace se týkala žádosti Římsko-katolické farnosti Sedlčany o 200 tisíc korun na restaurování nástěnných fresek Klanění tří králů pocházejících ze středověku, které v současné době odhalují restaurátorky na části zdiva v kostele sv. Martina.

Místostarosta vysvětlil, že tyto prostředky již zastupitelstvo schvalovalo při sestavování rozpočtu na letošní rok a nejde tedy o žádnou novinku.
„Vše ale musí projít administrativní cestou podle zákona. To znamená, že farnost musela podat předepsanou žádost a po schválení a uzavření veřejno-právní smlouvy bude zastupitelstvem smlouva podepsána a prostředky vyplaceny na účet, který je na smlouvě uveden. Připomínám, že tyto smlouvy u dotací nad 50 tisíc korun musí být na tři roky zveřejněny na úřední desce," komentoval informaci místostarosta.

Zastupitelé také zvedli ruku v případě příspěvku a uzavření veřejno-právní smlouvy s Ochranou fauny ČR se sídlem v Hrachově. „Jako obec třetího typu máme určitou povinnost ve výkonu státní správy spolupracovat na záchraně fauny a ochraně životního prostředí. Po jednání s Pavlem Křížkem, který středisko v Hrachově vede, jde o částku 80 tisíc korun, kterou jsme poskytovali i v minulosti," uvedl Hölzel s poznámkou, že také s těmito prostředky bylo již počítáno při sestavování a schvalování rozpočtu města na rok 2015. Jedinou připomínku před hlasováním vznesl zastupitel Rostislav Hefka.
Zajímal se o to, jakou částkou z veřejných peněz se na příspěvcích Ochraně fauny ČR finančně podílí Příbram a několik dalších měst, která Pavel Křížek v žádosti zmínil.

Protože se na jednání konkrétní čísla Hefka nedozvěděl, přislíbil starosta Sedlčan Jiří Burian, že požadované informace zjistí a zastupiteli dotaz zodpoví písemně. Marie Břeňová