Občany ale nepřilákaly informace o hospodaření města za minulý rok a schvalování letošního rozpočtu, ale téma zdravotnictví. Současná situace městské nemocnice, kdy Mediterra Sedlčany koncem minulého roku „dočasně" vypustila z činnosti lůžkové oddělení interny, hýbe celým regionem.

Svoji nespokojenost s neustálým omíláním argumentů ředitele nemocnice Romana Vanžury, že jediným problémem tohoto kroku je nedostatek lékařů, vyjádřil hned v úvodním slově starosta Sedlčan Jiří Burian, ale také tento důvod zpochybnili někteří zastupitelé a lékaři. Bývalý zaměstnanec Mediterry a zastupitel Karel Marek na svém osobním příkladu dokladoval, že z nemocnice neodešel za vyšším platovým ohodnocením.

Také čtěte: Martin Kupka sedlčanské nemocnice vzkázal: Zajistěte personál k obnově interny

„Situace, která nastala, je pouze finále předchozích bodů. Podle mě došlo k tomu, že funkční regionální nemocnice, kterou společnost Mediterra Vamed převzala, byla transformována v zařízení následné péče – bez zajištění akutní lůžkové péče pro region Sedlčanska. Kroky nastávaly postupně během několika let," uvedl a rozebíral pak podrobněji, jak byla oklešťována péče v regionu.

Lékařka internistka Anna Hamplová svého bývalého zaměstnavatele nešetřila a řediteli Vanžurovi řekla do očí, že hlavními příčinami ukončení pracovního poměru bylo chování vedení nemocnice vůči lékařům a znemožňováním jejich profesního růstu.

„Důvodem odchodu lékařů a důvodem mým nebyly finance, ale nekoncepčnost a problémy na interně, které začaly v roce 2015 odchodem tří lékařů a další je potom následovali," uvedla mimo jiné. Ke grilování Vanžury se přidal také například praktický lékař Vladimír Zámostný, kterého stejně jako jeho kolegyni Hamplovou navíc překvapilo, že ředitel nemocnice v jedné z navržených variant řešení upřednostňuje domácí péči.

„Apeluji na zastupitele, aby se domácí péčí nenechali uspat. Domácí péče funguje v Sedlčanech 23 let a nevidíme sebemenší důvod, aby Mediterra zajišťovala nějakou agenturu nové následné péče. Nehledě na to, že z osmdesáti procent úkolujeme nyní zdravotní sestry my – praktiční lékaři - a bez problémů," vysvětloval. Jaroslava Kocíková, ředitelka sedlčanského domova seniorů, se ke kritice přidala a připomněla, že také pro téměř 300 klientů tohoto krajského zařízení je situace po uzavření interny velice náročná a převozy seniorů do Příbrami, Benešova nebo jiných měst jsou pro ně po psychické i fyzické stránce zatěžující.

Zastupitel Švagr měl během jednání řadu dotazů i konkrétních připomínek a náměstkovi středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martinu Kupkovi položil otázku, zda by nemohl kraj „vzít pod svá křídla" sedlčanskou nemocnici a provozovat ji jako detašované pracoviště Oblastní nemocnice Příbram nebo Benešov.

Smlouva na 25 let

Ten odpověděl: „Názor starosty Jiřího Buriana na uzavření interny je od začátku jasně pevný. Kdykoliv jsem s ním mluvil od začátku prosince, tak nepřipouštěl jinou variantu než směřovat vše k tomu, aby došlo k zachování interní akutní péče v Sedlčanech. To podpořili i všichni starostové regionu a vnímám to jako základní variantu. Další jednání na kraji, které se uskuteční 9. března, je nezbytné a má vytvořit záložní variantu pro případ, že by z jakýchkoliv důvodů ta základní havarovala. Je to krizové řešení – mix rozšířené ambulantní péče a následné péče ze strany Mediterry, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna jasně deklarovala, že není připravena přistoupit na přání obsažené v jedné z variant předložené Mediterrou na přeměnu lůžek na následnou intenzivní nebo následnou ošetřovatelskou péči. Zároveň budeme v tomto mixu počítat s následnou péči v domově seniorů. Na úrovni celého kraje řešíme a budeme řešit co nejlepší zajištění služeb praktických či smluvních lékařů i v našich zařízeních. Tři sta seniorů v Sedlčanech je specifická skupina se specifickou potřebou akutní péče. Na variantu, kterou zastupitel Švagr otevřel, může kraj reagovat, pokud město udělá zásadní kroky ve vztahu k nájemní smlouvě s Mediterrou. Potom v tom kraj může sehrát další roli, ale také jakýkoliv nový provozovatel, kterého město ve výběrovém řízení bude hledat a bude se ptát, kdo by tuto péči poskytoval lépe a v jiném spektru služeb. Za Středočeský kraj garantuji jedno – situaci budeme sledovat, abychom zajistili i v krizové variantě provoz, který bude znamenat pro Sedlčansko co nejkvalitnější péči."

Nepřehlédněte: V Brdech budou v příští sezoně běžecké tratě

Pavel Švagr věnoval v diskusi dost pozornosti také smluvním vztahům: „Je čas vyhodnotit nájemní smlouvu města s Mediterrou, která byla v roce 2001 uzavřena na dobu 25 let. Pokud město požaduje v pokračování interní lůžkové péče a společnost to neakceptuje, dochází k neplnění této smlouvy," uvedl Švagr a předložil zastupitelstvu návrh na usnesení, které bylo následně schváleno: „Zastupitelstvo města Sedlčany nesouhlasí se zrušením lůžkové části interního oddělení sedlčanské nemocnice a žádá Mediterru Sedlčany o důsledné dodržení ustanovení článku 2 uzavřené nájemní smlouvy a přijetí všech kroků k zachování lůžkové části interního oddělení. Zastupitelstvo ukládá radě města provést právní vyhodnocení plnění uzavřeného smluvního vztahu se smluvní stranou Mediterra Sedlčany – zejména s ohledem na naplňování účelu nájmu a toto vyhodnocení požaduje předložit na příštím jednání zastupitelstva města."

Příští zastupitelstvo bude svoláno na pondělí 20. března.

Marie Břeňová