Zastupitelé po dlouhé diskuzi, kterou dokonce přerušili desetiminutovou přestávkou k poradě, schválili snížení ceny podle návrhu rady města z třiceti na patnáct korun za metr čtvereční a u cirkusů, které měly platit jen pět korun sazbu zvedli na deset korun.

„Jsem rád, že se cenové nůžky mezi oběma sazbami poněkud sevřely a cena pro kolotoče se snížila na polovinu,“ řekl zastupitel Václav Švenda, který navrhoval pro poutě i cirkusy stejnou sazbu pět korun.

Za snahou snížit poplatek za kolotoče byla i obava, aby tyto pouťové atrakce nebyla ochuzená letošní jubilejní třicátá Prokopská pouť. „Program pouti bude stejný jako v minulých letech,“ ujišťuje veřejnost místostarostka spolku Prokop Denisa Šrajnová, který akci spolupořádá.