Daň se má zvednout dokonce až dvojnásobně. Její výši mohou v mezích zákona zastupitelé pomocí několika koeficientů upravit.

Zvýšení daně na dvojnásobek
„Příbram šla v minulosti na doraz a základní koeficient upravila pro některé své části až na 1,4. Pozor ale – jen pro své vybrané části. Jednalo se o zcela nesystémové opatření, v jehož důsledku měli dva sousedi zcela odlišnou velikost daně ze stejně velkých nemovitostí. Většina Příbrami měla tento koeficient v základní výši 2,5 a navrhovaným zrušením staré vyhlášky o snížení koeficientu dojde ke sjednocení pro celou Příbram," sdělil Příbramskému deníku radní a ekonom Václav Dvořák.

Městu by přibylo dvacet milionů
Václav Dvořák, příbramský radní. Druhý koeficient, který se má upravit novou vyhláškou, je takzvaný místní koeficient pro stavby. Zákon vychází z jeho hodnoty 1 a obec jej může svojí vyhláškou upravit až na hodnotu 5. Tímto koeficientem se násobí konečná velikost daně.

Rada města jej navrhuje zvednout na 2.

„Dalo by se říci, že daň z nemovitých věcí se, zjednodušeně řečeno, zvedne na dvojnásobek. Ačkoliv to na první pohled vypadá jako hrozivé číslo, půjde o zdražení v řádech stokorun," tvrdí radní.

Město by díky tomuto kroku mělo přijít na asi 20 milionů.

Osadní výbory a symbol města
Dalším bodem dnešního jednání bude i volba členů a předsedy osadních výborů. Diskutovat budou i znaku a vlajce města.

Příslušné orgány města by tak mohly rozhodnout o tom, aby vznikl zcela nový symbol – znak města Příbram, ve kterém by měly svoje výtvarné vyjádření i Březové Hory.

Kromě toho se budou zastupitelé zabývat i pojmenováním několika ulic.

Jednání zastupitelů můžete sledovat opět online od 16 hodin.