"Jsem povinen informovat pana starostu a zastupitele, že nepatřím do klubu komunistů města Příbrami," uvedl Kyselák na dnešním jednání zastupitelstva. "Takže prosím, abych byl hodnocen tak, že hlasuji jen podle svého svědomí, nikoli podle stranické příslušnosti," dodal. Klub KSČM v Příbrami tak má už jen dva členy.

Kyselák spolu s Pikrtem na ustavujícím jednání zastupitelstva pomohli koalici ANO a ČSSD při volbě první místostarostky Aleny Ženíškové (ANO). Naopak dva zastupitelé za ANO Jitka Stefanidesová a Vladimír Danda pro Ženíškovou nehlasovali.

Revoltující zastupitelé se nedostali do městské rady, přestože Stefanidesová byla dvojkou na kandidátce ANO a Danda získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Klub ANO po ustavujícím jednání zastupitelstva Stefanidesovou vyzval ke složení mandátu, což ona odmítla a stala se nezařazenou. Danda odešel z klubu o své vůli. Koalice tak má jen 12 z 25 hlasů. Vařeka se ale potíží neobává.