Příbram v příštím roce počítá s příjmy kolem 994 milionů korun. Plánované výdaje pak dosáhnou částky 1,144 miliardy. Na investice a plánované opravy je v rozpočtu vyčleněno 415 milionů korun. Schodek ve výši 150 milionů korun bude pokryt finančními prostředky uspořenými na účtech města.

Před samotným hlasováním předcházelo hned několik projednávání. Jednalo se zejména jednání finančního výboru, představení návrhu rozpočtu veřejnosti nebo předjednání na poradě se zastupiteli.

„Schůze byla velmi konstruktivní. V jednotlivých kapitolách bylo vzneslo několik návrhů na změny. Co mě opravdu těší je, že když zastupitelé chtějí některou z položek navýšit, hned sami hledají cesty, kde naopak prostředky ubrat. I díky tomuto bylo samotné projednávání klidnější,“ uvedl na úvod místostarosta a ekonom města Martin Buršík.

Plán financí města byl navržen a schválen jako schodkový především s ohledem na další finančně významné projekty, které chce Příbram v příštím roce uskutečnit. „Mezi největší se dá počítat například rekonstrukce Prokopské ulice na Březových Horách, výměna vodohospodářského majetku v Milínské ulici či dokončení revitalizace ulice Gen. Kholla,“ vyjmenoval konkrétní investiční plány Buršík.

Mezi další plány patří také zahájení rekonstrukce aquaparku či vybudování hřiště na Cihelně. „S prostředky v řádech desítek milionů korun se počítá také na opravy komunikací, výkup potřebných pozemků a opravy škol. Výčet je ale mnohem delší,“ dodává místostarosta s tím, že schválený rozpočet je k nahlédnutí na webových stránkách města.