Bude se projednávat několik důležitých bodů jako poliklinika, automaty, jízdné MHD, a samozřejmě přijde také letošní rozpočet.

„Náležitá pozornost bude věnována všem bodům jednání. Mezi ty nejzajímavější bude určitě patřit návrh rozpočtu města na rok 2012 a také bod 20, který obsahuje schválení zadání Změny č.8 Územního plánu města Příbram,“ řekl mluvčí radnice Jiří Kubík.