Na konci minulého měsíce podala příbramská radnice Státnímu fondu životního prostředí žádost na realizaci energetických úsporných opatření pro dvě příbramské školy. Jedná se o základní školu v ulici 28. října a o celý areál Základní školy ve Školní ulici. O dotace město zažádalo z Operačního programu Životního prostředí. Rozpočet na realizaci obou projektů je 51,3 milionu korun.

Rozpočet na opravu Základní školy 28. října se vyšplhá zhruba na částku 23,3 milionu korun. Po pěti letech po přestavbě se ušetřená částka bude pohybovat ve výši pěti milionů korun. Ředitelka Základní školy ve Školní ulici Dana Křápková má ze záměrů města radost. „Já osobně o tom nic konkrétního nevím, pouze to, že zřizovatel školy s ní má do budoucna velké plány, za což mu patří nejen dík můj, ale i všech ostatních,“ řekla ředitelka Dana Křápková. Celkové náklady na zateplení této školy jsou zhruba 28 milionů korun.

Tato částka je vyšší než u Základní školy 28. října, jelikož se bude spolu s budovou samotné školy rekonstruovat i budova 13. a 14. mateřské školy. Úspora energií by měla za pět let po zateplení dosáhnout i s odečtením dotací zhruba na 4,2 milionu korun.
 
„Původně jsme připravovali podobné projekty i na zateplení Základních škol Jiráskovy sady a Březové Hory. Bohužel se obě školy nacházejí v památkově chráněných zónách, musíme tedy sladit požadavky památkářů s výsledky energetických auditů,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák. Podle něj podá město žádosti o dotace na zateplení, až budou vypsány.