V současnosti už začaly stavební práce na zateplení domu s pečovatelskou službou v ulici Jana Drdy za necelé tři miliony korun. „Zateplením domu zlepšíme prostředí a komfort obyvatel domu. Zároveň přispějeme ke zlepšení životního prostředí díky úspoře energie potřebné k vytápění,“ konstatoval starosta Příbrami Josef Řihák. Ukončení realizace projektu je plánováno na říjen tohoto roku. Další tři zateplovací projekty začnou po výběrovém řízení.

Ten nejdražší z nich se týká komplexu budov Základní školy Bratří Čapků včetně školní jídelny městských jeslí a mateřských škol.

„Předmětem projektu je realizace energeticky úsporného projektu dle doporučení energetického auditora. Opatření jsou zaměřena na zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Konkrétně se jedná o zateplení obvodových stěnových konstrukcí, zateplení plochých střech, stropů nad nevytápěným suterénem a výměnu otvorových výplní za nové,“ uvedl mluvčí radnice Jiří Kubík.

Náklady dosáhnou více než 35 milionů korun, přičemž město zaplatí 12,8 milionu, 22,4 milionu získalo z dotací.

„V zateplování budov a tím i v úspoře energií vynaložených na vytápění vidím do budoucna jedinou perspektivu, kterou se naše město musí vydat. Vážím si podpory českého státu i Evropské unie, kterou těmto důležitým projektům věnují. Věřím, že se nám s pomocí dotací podaří v dalších letech zateplit i další budovy v majetku města,“ doplnil starosta Josef Řihák.

Projekt za 14 milionů korun zateplí budovu bývalé 2. základní školy v Dlouhé ulici. Druhý, za 26 milionů korun, zas uvítají obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Brodské ulici. Získané dotace na oba projekty činí dohromady 23,9 milionu korun, město zaplatí přes 16 milionů.

„Opět se potvrdilo, že město Příbram je dlouhodobě velmi úspěšné v získávání dotací. Velmi si tohoto úspěchu vážím a děkuji všem, kteří se na přípravě projektů podíleli. Program energetických úspor v budovách v majetku města jsme zahájili již vloni a letos v něm pokračujeme,“ uzavřel starosta Řihák.

Zateplení budov poskytuje především možnost úspory při vytápění, potažmo tím snižuje i objem škodlivin vypuštěných do ovzduší. Podle předpokladů tyto tři projekty pomohou ušetřit přibližně 2,1 milionu korun ročně.