Jak uvedl Ladislav Holomčík z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, první tři úkoly budou soutěžící plnit na stanovištích v prostoru nám. T. G. Masaryka. "Pak je čeká závěrečný více než půlkilometrový výběh do Svatohorských schodů s převýšením 80 metrů s cílem před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie," popsal náročný úkol Holomčík.

"Náročnost soutěže vystihuje už samotná zkratka TFA, což jsou první písmena slov Toughest Firefighter Alive, která v překladu znamenají NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE," dodal Ladislav Holomčík.

Jednotlivé disciplíny, které každý závodník postupně plní, jsou simulací zásahové činnosti v plné výzbroji, navíc s izolačním dýchacím přístrojem jako zátěží.