Už před rokem byl při výkopových pracích okolo zámku objeven unikátní vodní příkop s kamenným mostem pocházející ze 12. století, který je v současnosti rekonstruován. Tento objev tehdy v odborných kruzích vyvolal malou senzaci a přitáhl pozornost médií.

Majitelem zámku je uznávaný restaurátor Jiří Češka, který objekt koupil v roce 2007 a snaží se uvést jej do původního stavu a vytvořit zde multifunkční kulturní a vzdělávací středisko, kde se budou nacházet muzejní a výstavní prostory, přednáškové sály a restaurátorské dílny s přímou ukázkou starých řemeslných postupů, kde mohou zájemci o restaurování získat mnoho informací i praktických zkušeností, včetně rad jak a kde získat kvalitní starožitnosti.

Dále se na Zbenicích budou pořádat různé akce pro děti a mládež, například modelářský den, divadelní festivaly nebo stylové zámecké zahradnickévýstavy pod záštitou uznávaných odborníků v oblasti zahradnictví. Cílem je ukázat, že se dají kulturní památky s citem rekonstruovat a uvést do původního stavu se zachováním všech historických hodnot objektu a zároveň smysluplně využívat pro potřeby jak majitele, tak hlavně široké veřejnosti.

Majitel zámku zároveň založil Sdružení pro obnovu historických památek a ke spolupráci získal řadu odborníků a nadšenců v oblasti záchrany historických objektů a předmětů. Sdružení má poskytovat poradenskou činnost a všestranné zázemí pro majitele historických objektů i zájemce o starožitnosti a vyvolat odbornou veřejnou diskusi na téma jak šetrně a ohleduplně postupovat při rekonstrukcích památkových objektů tak, aby se zachovala jejich kulturně historická hodnota a zároveň byly v dnešní době veřejně plně využitelné a jak při tom smysluplně spolupracovat s památkáři a dalšími institucemi.