Obce a města ležící ve větší vzdálenosti o navyšování kapacit neuvažují a míst ve školách je dostatek. To v případě města Příbrami potvrdila tisková mluvčí města Pavlína Svobodová, že se plošné navyšování kapacity nechystá: „V současné době město Příbram neuvažuje o navyšování kapacit škol a momentálně neevidujeme žádnou žádost ze strany ředitelů o navýšení kapacity škol.“

Přesto v některých školách určité úpravy provedeny budou, příkladem je Základní škola v ulici 28. října. V půdních prostorách školy vzniknou nové moderní učebny a kabinety místo těch, ze kterých byly již v dřívějším období z kapacitních důvodů vybudovány kmenové třídy. Realizovat je umožní více jak třicetimilionová dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Ta pokryje 90% nákladů, zbytek uhradí město ze svého rozpočtu. Celkové náklady se mají pohybovat kolem necelých 38 milionů korun.

Podobně jako Svobodová odpověděl i ředitel Základní školy Březnice Miroslav Bělka: „Vzhledem k demografickému vývoji na území Březnice za poslední dekádu nedošlo a není plánováno navýšení kapacity ZŠ.“
Starosta Rožmitálu pod Třemšínem Josef Vondrášek potvrdil, že ani u nich není s umístěním žáků ve škole žádný problém: „Kapacitu v základní i mateřské škole máme dostatečnou. V základní škole probíhá generální oprava víceúčelového hřiště za téměř pět milionu korun. V mateřské škole připravujeme projekt na úpravy zahrady - revitalizaci zeleně i doplnění hracích prvků.“

O tom, že není třeba řešit v Sedlčanech navýšení míst ve škole ve stejném duchu odpověděl i místostarosta města Miroslav Hölzel: „Kapacity se u nás neměnily a ani není takový předpoklad do budoucna.“ S tím souhlasí i starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada: "Není potřeba zvyšovat kapacitu MŠ a ZŠ. Máme dostatečnou," a starostka města Sedlec-Prčice Miroslava Jeřábková: "Neplánujeme navýšení kapacity ZŠ – máme dostatečnou."

Naprosto odlišná situace je ve městech Nový Knín a Dobříš. V obou neustále stoupá potřeba nových míst v základních a mateřských školách.

To potvrdil i starosta města Nový Knín Tomáš Havlíček: „O navýšení kapacity samozřejmě již delší dobu jednáme. Máme vypracovaný projekt půdních vestaveb do historických budov školy a zažádáno o dotaci na realizaci. Vznikly by čtyři odborné učebny a tím by se uvolnily prostory pro další kmenové třídy. Vzhledem k výši investice to bez dotace nezvládneme.“

Také vedení města Dobříš již nějakou dobu řeší nedostatek kapacity v základních i mateřských školách. Od loňského roku je v realizaci rekonstrukce 1. Základní školy Dobříš, kde má být navýšena kapacita celkem o 50 míst a v současnosti je již v provozu zrekonstruovaná varna a jídelna.

V řešení je také navýšení kapacity 2. Základní školy Dobříš, která bude řešena postavením nového dvoupodlažního pavilonu. Dojde tím k navýšení kapacity celkem o čtyři třídy, přesně tedy o 120 míst. V rámci dostavby současně má být rozšířena kapacita školní jídelny a varny. Náklady na realizaci se předpokládají 60 až 70 milionů Kč. Vedení města již vybralo firmu na zhotovení projektové dokumentace, poté má být zažádáno o stavební povolení a po jeho udělení se město chystá zažádat o dotaci. V případě, že dotaci obdrží, stavba by se mohla zahájit ještě na podzim letošního roku.