Přestavba Zdabořské ulice se pomalu blíží ke konci. Společnou investiční akci, projekt „Rekonstrukce Zdabořské ulice v Příbrami“ zahájilo v loňském roce město Příbram ve spolupráci se Středočeským krajem.

„Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, bude stavba dokončena ve stanoveném termínu, to je do konce roku 2007,“ řekl mluvčí příbramské radnice Jiří Kubík. Komplexní přestavba ulice znamenala nejen opravu vozovky, ale hlavně výstavbu dalších inženýrských sítí. Cílem projektu bylo všeobecné zlepšení situace pro obyvatele Zdaboře v oblasti dopravní infrastruktury, nového napojení na vodovod, plynovod, kanalizaci a všechny další sítě.

Vybudována zde byla například nová automatická tlaková stanice pro posílení tlaku vody v oblasti Zdaboře a tím umožnění povolení nové výstavby, dále pak nové veřejné osvětlení, nebo nový levostranný chodník. „Rekonstrukce Zdabořské ulice byla jednou z největších investičních akcí posledních let v Příbrami. Těší mne, že tak jako při opravě Husovy a Rožmitálské ulice jsme projekt realizovali opět ve spolupráci se Středočeským krajem,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák. Dále dodal, že nově zrekonstruované inženýrské sítě umožní další rozvoj celé oblasti Zdaboře. Celá přestavba stála celkem 82 milionů korun, přičemž město Příbram na ní přispělo 46 miliony korun, zbylých 36 milionů přidal Středočeský kraj.
Podle Řiháka se našly i peníze na vybudování cyklostezky ze Zdaboře na Drkolnov. Stavba byla zahájena 17. října 2006 a do provozu má být uvedena 18. prosince slavnostním přestřižením pásky ve 12 hodin. Linkové autobusy a autobusy městské hromadné dopravy začnou po této trase jezdit od neděle 9. prosince.
CO VŠECHNO SE REALIZOVALO PŘI PŘESTAVBĚ ZDABOŘSKÉ ULICE
Celková rekonstrukce silnice
Dešťová kanalizace včetně přípojek ke všem objektům
Splašková kanalizace včetně přípojek ke všem objektům
Vodovodní řad včetně přípojek ke všem objektům
Tlaková stanice pro posílení tlaku vody v oblasti Zdaboře
Levostranný chodník
Rekonstrukce pravostranného chodníku
Chodník od kapličky až na konec města
Plynovodní přípojky
Asfaltové koberce na objízdných trasách využité při stavbě
Veřejné osvětlení
Opěrné zídky u sousedních nemovitostí
Chodník od kruhového objezdu k restauraci U Pletánků
Asfaltový koberec od kruhového objezdu k restauraci U Pletánků