Příbramská teplárna nebude rapidně zvyšovat ceny za teplo. Zřídila dceřinnou společnost s názvem Výroba a prodej tepla Příbram, na kterou se nevztahuje ekologická daň. Odběratelé se nemusí obávat desetiprocentního nárůstu cen, který hrozil ještě v začátku listopadu.

„Situaci se nám podařilo zvládnout, jak jsme předpokládali,“ reagoval výrobní ředitel Jaroslav Hrabec. Teplárenská společnost je už zhruba deset let v konkurzu, tudíž se na ni vztahoval zákon o placení ekologické daně. Odběratelé by tudíž pocítili velkou zátěž na své peněženky. Vedení teplárny se obávalo cenového šoku, který by tím pádem nastal.
 
„Naším soupeřem jsou pochopitelně plynaři a nechceme zdražovat víc, než oni. Slibují totiž až osmiprocentní nárůst cen za odběr plynu,“ řekl správce konkurzní podstaty teplárny Tomáš Pelikán, který dodává: „Máme nyní dvě výhody. Navýšení cen za uhlí jsme vykompenzovali výhodným prodejem elektrické energie na celý příští rok. Za druhé jsme v rámci ekologizace provozu vytvořili naši dceřinnou společnost, kterou téměř stoprocentně vlastní Příbramská teplárenská. Tam by se měla přesunout spalovna fosilního paliva.“
 
Podle Pelikána se na tuto společnost nevztahuje ekologická daň a tudíž na obyvatele Příbrami nebude mít navýšení cen za teplo takový dopad. Nejde prý však zcela zabránit zdražování kvůli nárůstu cen v dopravě, za odběr vody a elektrické energie. „V médiích nedávno proběhla zpráva o nedostatku uhlí. Chtěli bychom pouze uklidnit odběratele, že uhlí je zajištěno věřitelským výborem do roku 2022 s možností prodloužení až do roku 2040. Věřím, že budeme v regionu stabilním dodavatelem tepla,“ dodává Pelikán.
 
I po zdražení však zůstává Příbram s 369 korunami za odebraný gigajoule levnější oproti Dobříši, kde teplo stojí 450 korun a Sedlčanům, kde odběratelé platí 550 korun za gigajoule.
 
Příbramská teplárna vypracovává projekt na spalování biomasy, což má prý zatím nejasnou budoucnost. Co je to biomasa? „Všechno, co roste. Když spálíte strom, vyjde do ovzduší tolik kysličníku uhličitého, kolik ten strom za celý svůj život vydýchal. Kdybychom chtěli zachránit deset procent spotřeby uhlí, museli bychom spálit měsíčně stoh slámy 300 metrů dlouhý, 80 metrů široký a 30 metrů vysoký,“ vysvětlil Pelikán.