Projekt zahrnuje také instalaci velkokapacitních bateriových úložišť. Tyto baterie budou fungovat jako zdroj akumulované energie pro provoz obou objektů v době, kdy fotovoltaické elektrárny nevyrábí, typicky v nočních hodinách.

„Celkový výkon těchto fotovoltaických elektráren je 435,14 kWp s využitelnou akumulací o kapacitě 323,4 kWh. Nové solární elektrárny tak mají potenciál vyrobit až 425 000 kWh ročně, což je mimochodem výkon, který by stačil k pokrytí spotřeby elektrické energie v cca 130 rodinných domech,“ upřesnil místostarosta Tomáš Vokurka při slavnostním symbolickém křtu první instalované elektrárny v Dobříši.

Celková částka vynaložená na realizaci projektu dosahuje téměř 23 milionů,  z čehož dotace pokryla zhruba 8,5 milionu korun. "Náklady města Dobříše na fotovoltaickou elektrárnu na střeše sportovní haly po zohlednění poměrné části dotace tak činí 4 268 423,70 korun. Náklady města na fotovoltaickou elektrárnu v areálu ČOV po zohlednění poměrné části dotace činí 10 129 568,30 korun," stojí v tiskové zprávě města.

Střecha Sportovní haly Dobříš:

close Město Dobříš investovalo do nové fotovoltaické elektrárny. info Zdroj: Leon Taurus zoom_in Město Dobříš investovalo do nové fotovoltaické elektrárny.

Pokud město počítá s minimální životností fotovoltaické elektrárny (15 let), bude následná finanční úspora po návratu vynaložených nákladů na fotovoltaické elektrárny do doby jejich minimální životnosti u sportovní haly činit 3 250 000 korun a u ČOV 19 800 000 korun.

„Realizace tohoto projektu přinese nejen finanční úspory za energie, ale také přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě elektřiny v našem městě," uvedl starosta města Dobříše Pavel Svoboda a dodal, že dokončení projektu a uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu je předpokládáno v první polovině letošního roku.

„Město Dobříš je jedno z prvních měst v kraji, které jde cestou budování fotovoltaických elektráren a já jsem přesvědčen, že je to v oblasti energetiky správná cesta. Už nyní víme o dalších obcích a městech, která budou Dobříš následovat. Podobné projekty se nyní řeší například v sousední Staré Huti,“ dodal Jaroslav Smejkal, ředitel společnosti, která projekt realizovala.