František Zahrádka se narodil v roce 1930 v Děčíně. Po komunistickém puči se jako člen skautů zapojil do odbojové činnosti. Tiskl letáky, šířil časopisy a převáděl lidi přes hranice na Západ. V lednu 1949 převedl Zahrádka první skupinu skautů do Bavorska. S nimi tehdy dostal za hranice i svého bratra Luďka.

Trest si odseděl v pracovním lágru v Jáchymově a od roku 1956 pak v lágrech Vojna a Bytítz na Příbramsku. V Jáchymově i na Příbramsku během trestu pracoval v uranových dolech. Po propuštění v roce 1962 se k práci v uranových dolech v Příbrami vrátil jako elektrikář až do odchodu do důchodu v roce 1981.

V 90. letech spoluzakládal Konfederaci politických vězňů a stál i u zrodu Památníku Vojna na místě bývalého lágru v Lešetiích u Příbrami, kde byl zavřený. Jako odborník na politické vězně 50. let se aktivně podílel i na vzniku seriálu televizního Zdivočelá země.