Akci pořádal Kulturní gang Březnice, který organizuje v Březnici několik akcí do roka. Mezi ty nejznámější patří Rockfest Březnice a nedávno také dokumentární festival Jeden svět.

Vypůjčený pozměněný titul veleúspěšného světového bestselleru byl příspěvkem k diskusi o vztazích mezi muži a ženami, tak jak byly zažity oběma autory a vyposlechnuty v legendární příbramské restauraci – v Hauzu. V kulturním domě se sešlo okolo třiceti posluchačů, kteří vytvořili velmi příjemnou atmosféru.
Páteční večer opět potvrdil, že v Březnici kulturní vyžití je, ale lidé ho nedokáží náležitě ocenit. Potvrzením je počet posluchačů ve vinárně.