Požadavek nemohl být splněný kvůli dodržení platných norem. „Daný je kruhový objezd v blízkosti Brodu. Podle norem další podobné křížení může být ve vzdálenosti 1,5 kilometru, což v tomto případě není splněno,“ uvedl referent stavebního úřadu Vladimír Vrba.

Norma vychází z předpokladu, že na podobných komunikacích musí být dodržena určitá rychlost dopravy. Pokud by se vystavělo příliš mnoho křížení nebo sjezdů, byla by doprava stále zpomalována a jeden z hlavních efektů obchvatu, rychlé převedení dopravy kolem města, by nebyl splněn.

Osadní výbor v Žežicích neskrývá své zklamání. Stavba jihovýchodního obchvatu se obyvatel osady dotýká poměrně silně. Obávají se, že vlivem absence sjezdu přímo ze Žežic na obchvat se s nárůstem dopravy v Brodské ulici špatně připojí z vedlejší komunikace na hlavní. Podle osadního výboru se zvýší počet automobilů samotným nárůstem vozidel jedoucích z obchvatu nebo na něj, a to vše v součtu s již aktuálně narůstajícím provozem z obslužných komunikací právě u křižovatky s Brodskou ulicí.

„Požadavky, které byly podány předchozím nebo současným osadním výborem, nebyly vůbec zohledněny. Ať už se jednalo o prvotně navrhované řešení křížení obchvatu s pozemní komunikací ze Žežic formou kruhového objezdu, tak následně nevypořádání požadavku na připojovací pruh pro občany Žežic na obchvat směrem ke kruhovému objezdu u části Příbram-Brod,“ podotkl předseda osadního výboru Josef Sýbek.

Návrh části jihovýchodního obchvatu u příbramské osady Brod.Zdroj: archiv města

Ozývají se i další námitky. Lidé z městské části Zdaboř vznáší námitky kvůli obavám z hluku. Po rozhodnutí příbramského stavebního úřadu je jasné, že v této části města trasa obchvatu povede od Ornova mlýnu v mírném zářezu terénem, ale od svého vrcholu nad Zdaboří, poblíž studánky u Florentinské školy, povede na několikametrovém náspu až k přemostění s ulicí Zdabořská.

„Hluk silnice vynesené do několikametrové výšky podle nás zasáhne převážnou část Zdaboře. Nemluvě o prašnosti a zplodinách z dopravy,“ míní předseda zdabořského osadního výboru Tomáš Plechatý. Ovšem Ředitelství silnic a dálnic už v minulosti konstatovalo, že podle měření a protihlukové studie zde nebude překročena denní norma 60 decibelů.

Proti celé stavbě dlouhodobě vystupuje také zemědělec Josef Benda z Tisové, kterému prakticky trasa jihovýchodního obchvatu Příbrami rozdělí jeho pole na dvě části. Na ty podle něj bude mít velmi komplikovaný přístup. „Celý projekt je nesmysl a dávno se už měla hledat jiná varianta,“ řekl loni v létě na setkání se zástupci města a ŘSD Benda.

Naopak obyvatelé městské části Březové Hory stavbu obchvatu vítají. Po jeho dokončení má výrazně ulevit právě dopravně přetížené této části města. „Přesune velkou část vozidel, projíždějících dnes 1,5 metru od oken desítek rodinných domů a bude pro Březohoráky představovat nezanedbatelnou úlevu,“ konstatoval předseda březohorského osadního výboru Tomáš Mosler.