Jak se na to připravily Technické služby města Příbrami, kterým zimní sezona začala právě v tuto středu, prozradila tisková mluvčí Pavlína Svobodová: „Přípravě stávající techniky, nářadí a zajištění pracovníků na zimní období věnují Technické služby města Příbrami maximální péči. V rámci obnovy vozového parku letos navíc nově pořídily silniční posypové auto MAN, chodníkový sypač ZEBRA, osadily radlicí novou samochodnou sekačku ETESIA a nechaly zrenovovat 36 let starou Škodu 706, která je nyní jako nová. Pro letošní zimu je k dispozici cca 550 tun posypového materiálu.“

Zimní údržba se provádí podle schváleného Plánu zimní údržby v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Letos, stejně jako každý rok, tak budou technické služby hlídat a zajišťovat sjízdnost silnic a schůdnost chodníků v majetku města Příbrami. „Celý systém zimní údržby je v souladu se zákonem zaměřen na zmírňování nepříznivých následků a v žádném případě není možné následky zimních podmínek zcela odstranit,“ zdůrazňuje ředitel Technických služeb města Příbram Pavel Mácha.

„Současná radnice se snaží vyššími investičními příspěvky technické služby podporovat, a proto věřím, že se v rámci tohoto stanoveného rozpočtu a dostupné techniky budou snažit udělat maximum pro to, aby byly silnice a chodníky v zimním období ošetřeny k co největší spokojenosti obyvatel města,“ uvádí místostarosta města Příbrami Václav Švenda. 

Na zimní údržbu přímo v ulicích města Příbrami technické služby vyčlenily konkrétně na údržbu silnic čtyři silniční sypače a dva traktory s radlicí. Na údržbu chodníků je připraveno šest chodníkových sypačů, osm malých kusů mechanizace s radličkou nebo frézkou, na údržbu integrovaných obcí v případě potřeby vyjedou tři traktory s radlicí. Při nakládání posypového materiálu a úklid sněhu shrnováním budou opět sloužit dva kolové nakladače. Celkem je připraveno použití 550 tun posypového materiálu.

Co se týče pracovníků, do ručního úklidu sněhu z chodníků může být v případě potřeby zařazeno až 60 lidí. Tyto zaměstnance a výše uvedené prostředky technické služby nasazují do ulic v případě hromadného spadu sněhu. „S ohledem na kapacitní možnosti rovněž máme uzavřeny smlouvy s firmami na výpomoc při kalamitních situacích,“ doplňuje ředitel Mácha.

„Je nutné si však uvědomit, že ne všechny silnice v našem městě z důvodu jejich odlišného vlastníka mají ve správě příbramské technické služby,“ upozorňuje místostarosta Švenda s tím, že v takových případech je třeba oznamovat nedostatky či případně závady ve sjízdnosti na jiném telefonním čísle. Pod údržbu příbramských technických služeb nespadají například i významnou měrou využívané veřejné prostory a ulice jako je Evropská, Rožmitálská, Milínská, Plzeňská, náměstí T. G. Masaryka, Obecnická a další. Tyto silnice a prostranství patří jiným správcům. 

Připravenost strojů i lidí příbramské technické služby už prověřily. Zda však budou jejich schopnosti stačit, zas prověří sama zima.