„Součástí oslav bude mimo jiné výstava fotografií, autogramiáda knihy Miroslava Krále o živohošťské farnosti, přehlídka hasičské techniky, koncerty i soutěže pro děti,“ řekl Jiří Šťástka, starosta obce Chotilsko, pod níž Živohošť spadá.

Vzpomínkové akce zahájí v 10 hodin mše pod širým nebem u kostela sv. Fabiána a Šebestiána, kterou bude sloužit kardinál Miloslav Vlk, velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko a kněží z okolí. Tento gotický kostelík spolu s farou jsou prakticky jedinými stavbami, které se dochovaly z někdejší plavecké osady Živohošť, která byla zatopena při stavbě Slapské přehrady.

V rámci výročí se kostel částečně rekonstruoval. Náklady na opravu střechy dosáhly asi 600 tisíc korun, přispěla na ni obec, krajský úřad, farnost i sponzoři. Obec ve spolupráci s farním úřadem Nový Knín vyhlásila i veřejnou sbírku.

Při oslavách se také rozezní nový zvon v malé věži, který nechal vyrobit za 150 tisíc korun soukromý dárce. Zvon by měl pravidelně odbíjet ráno, poledne a večer. Další sponzor zaplatil nové dubové dveře. Součástí programu bude také koncert houslisty Josefa Suka, ukázka jízdy na koních v podání herce Václava Vydry, odhalení pamětní desky padlým v první světové válce, taneční zábava a ohňostroj.

Obec vydá k výročí pamětní list s kresbou Jiřího Kalerty a nechala také vyrobit pohlednice a příležitostné razítko. Kromě Chotilska se na přípravě oslav podílely také obce Čím a Křečovice. Nejstarší písemná zmínka o Živohošti pochází z roku 1057 a je uvedena v zakládací listině bývalého litoměřického proboštství.

 

Program sobotních slavností

10.00 – 11.30 hodin Slavnostní zahájení. Následuje mše svatá v kostele sv. Fabiána a Šebestiána. Mši budou sloužit pražský arcibiskup Kardinál Miloslav Vlk a velmistr Rytířského řádu kří žovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko

Od 11.30 hodin výstava fotografií o historii a současnosti osady Živohošť

11.30 – 16.30 hodin hry a soutěže pro děti, ukázky jízdy na koních v podání Václava Vydry

13.00 – 14 hodin koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána. Účinkovat bude Josef Suk

14.30 – 16.30 hodin pietní akt spojený s položením věnců k pomníku padlých spoluobčanů. Následovat bude hasičská přehlídka s ukázkami historické i současné hasičské techniky, posvícenská zábava a koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Dobříš

16.30 – 19.00 hodin diskotéka, moto show

20 – 22 hodin country zábava, zahraje a zazpívá skupina Flok SKH

21.30 – 22 hodin ohňostroj, který odpálí střelmistr František Snopek.

V průběhu oslav by se měly konat i vyhlídkové lety balonem. Uskuteční se rovněž křest nové knihy o historii a současnosti Živohošťské farnosti, jejímž autorem je Miroslav Král.