Kromě pedagogů se na přípravě Dne pro životpodíleli i studenti a učitelé Vyšší odborné školy zdravotnické a hasiči. Děti se mohly něco dozvědět o chování v krizových situacích jako jsou požáry, laviny, povodně, sopky a zemětřesení. Ráno se začalo evakuací školy a pak se žáci střídali v jednotlivých učebnách, aule a tělocvičně. „Jde nám o zapojení dětí do programu. Chceme, aby akce byla interaktivní,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Dagmar Moravcová. Tradiční přednášky proto doplňovaly prezentace, ukázky videí, testy získaných znalostí a v případě hasičů a zdravotníků i praktický nácvik. V tělocvičně se například žáci dozvěděli o popáleninách, zlomeninách, transportu a na figuríně si vyzkoušeli srdeční masáž a dýchání z úst do úst.

LUCIE NEKOLNÁ