Co nemocnici čeká v nejbližší době?
Naší nemocnice navštíví 25. února český premiér. Nemocnice v minulosti navštívili dva prezidenti, ale premiér k nám přijede poprvé. Chceme mu ukázat lůžkové oddělení paliativní péče a otevřeme také „staronový“ babybox, který se vrací zpátky na své místo po rekonstrukci pavilonu D4.

Hostitelé premiéra těchto návštěv často využívají a žádají ho o pomoc. Má nemocnice také nějaký problém?
Ano, má. Široké téma českého zdravotnictví, jeho financování, efektivita nebo potřeby pacientů, jsou obecně známé. I my ale máme „problém“, se kterým si sami možná těžko poradíme. To, co nás trochu trápí je využití budovy těsně přilehlé k areálu 1, ve které nyní sídlí pobočka krajské hygienické stanice a Státního zdravotního ústavu.

Co vás na této budově trápí?
Problém je v tom, že tuto budovu vlastní Státní zdravotní ústav, který ji chce převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jako jedno z možných využití této budovy se zvažuje její další převedení na ministerstvo vnitra či spravedlnosti s možností umístění uprchlíků a zázemí pro probační službu.

Podle vás to není dobrý nápad?
Souhlasím s tím, že stát má efektivně využívat své možnosti i v rámci jednotlivých částí státní správy. Rozumím tomu, že uprchlíci někde být ubytovaní musí, byť dočasně. Probační služba je také jistě důležitá. Čím si ale jistý nejsem, je umístění těchto služeb do budovy, která je velmi těsně přilehlá, vlastně zčásti i na pozemku nemocnice v otevřeném, veřejně dostupnému areálu kde je poskytována zdravotní péče 24 hodin denně, prakticky v centru města.

Stála by nemocnice o tuto budovu? A uměla by ji využít?
Určitě. Budova je dispozičně vhodná po menších úpravách například pro ambulantní pracoviště. Jsme tu v areálu, kde je poskytováno velké široké spektrum péče a areál není nafukovací. Zcela jistě bychom o tuto budovu stáli a velmi brzy ji také efektivně využili.